Data: 2019-11-07
#BEcool #AFTERschool - visos dienos edukacinis, švietėjiškas bei pramoginis renginys, skirtas Klaipėdos miesto vaikams, pedagogams bei švietimo ir ugdymo organizacijų vadovams.
#BEcool #AFTERschool – visos dienos edukacinis, švietėjiškas bei pramoginis renginys skirtas Klaipėdos miesto vaikams, pedagogams bei švietimo ir ugdymo organizacijų vadovams.

Šio renginio metu norima paskatinti kuo daugiau mokinių užsiimti neformaliu ir formaliu švietimu, patenkinti vaikų, jaunimo pažinimo ir lavinimosi poreikius, padėti jiems integruotis, bei tapti aktyviais visuomenės nariais, ugdant pilietiškumą, iniciatyvumą, skatinant saviraišką ir platesnį požiūrį į pasaulį ir kultūrinį bendradarbiavimą.

Renginio metu vyks JAUNIMO ORGANIZACIJŲ MUGĖ.

Visų šių organizacijų siekiai ir tikslai skirtingi, bet visos jos nori padėti jaunimui siekti savo tikslų, tobulėti, bei naudingai praleisti laiką. Kaip šios jaunimo organizacijų mugės organizatoriai kviesime ne tik jaunimą, bet ir pedagogus bei kitų formalaus ir neformalaus šveitimo atstovus, renginio svečius bei partnerius susipažinti su organizacijomis iš vidaus. Šioje mugėje organizacijos pristatys savo veiklą, iniciatyvas ir naudą jaunimui.

Šiuose organizacijų mugės stenduose suteiksime galimybę jaunimui pažinti tiek Klaipėdos jaunimo organizacijas ir jų organizuojamą veiklą, bet ir sieksime supažindinti su užsienio organizacijomis, švietimo naujovėmis.

Seminaras pedagogams – „Kitų šalių švietimo injekcija“.

Atsižvelgiant į esančią opią problemą mūsų švietimo visuomenėje – nepakankamas kiekis informacijos apie užsienio šalių švietimą, auklėjimą, struktūrą – renginio metu Klaipėdos miesto pedagogams bus organizuojamas seminaras, kurio metu metu pritraukdami kitų šalių ambasadas (Lietuvoje veikia ir yra įsikūrusios net 129 ambasados) pristatysime, supažindinsime su švietimu užsienio šalyse. Šio seminaro pagalba dalinsimės informacija, skatinsime pedagogus drąsiau keisti požiūrį į švietimą, skatinsime tobulėti, nebijoti veikti kitaip, nei įprasta mūsų visuomenėje. Taip pat atversime kelius ir kursime tarpkultūrinį nuolatinį bendradarbiavimą ir ryšius.

Jaunimą motyvuos: Svaras (G&G Sindikatas)

Koncertuos: grupė “120” / Monika Linkytė / grupė “8 Kambarys

Organizatoriai
Visos naujienos