Data: 2022-02-18
COVID - 19
Parsisiųskite:

Covid tvarka 2021

Būtinos saugumo sąlygos

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre

 

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus, laikomasi tokios tvarkos:

 1. Asmenys, atlydintys vaikus, į Centrą įleidžiami nebus (išimtys taikomos tik tuo atveju, kai tėvai atvyksta pasirašyti priėmimo dokumentus arba adaptaciniu laikotarpiu 5-7 metų vaiką atlydintiems asmenims – ne daugiau negu dvi savaites nuo mokymo sutarties pasirašymo dienos);
 2. Tėvai mokinius palydi/pasitinka iki/prie Centro klubo durų. Jei yra būtinybė susitikti su administracija, pedagogais, tėvai susitikimo datą, laiką suderina su asmeniu, su kuriuo nori susitikti;
 3. Visi vyresni nei 6 metų asmenys užsiėmimų organizavimo vietose uždarose patalpose privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti asmenims, kai jie sportuoja, šoka, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);
 4. Draudžiama į užsiėmimus atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu;
 5. Prašome tėvų į Centrą neleisti sergančių vaikų. Jei mokiniui užsiėmimų metu bus pastebėti ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsdami informuosime tėvus. Vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti vaiko rekomenduojama jiems registruoti vaiką pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu 1808.lt.
 6. Tokiu atveju, jei mokiniui bus nustatyta teigiama COVID-19 diagnozė, apie ją būtina nedelsiant informuoti būrelio mokytoją arba skyriaus vedėją, kad galėtume skubiai priimti visus būtinus Centro bendruomenės saugumą užtikrinančius sprendimus.

Besikeičiant COVID-19 situacijai, atitinkamai bus koreguojami ir Centro sprendimai. Norint užtikrinti Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro saugumą ir sveikatą, prašome visų supratingumo bei laikytis Centro taisyklių ir priimtų susitarimų.

Daugiau informacijos apie saugumo sąlygas neformaliajame švietime:  https://mokyklabecovid.lt/neformalus-svietimas/

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimas Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ (galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-09-01) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4b6a5a217df611eb9fc9c3970976dfa1/BvsbnuaFgk?jfwid=-4j5lbinvz

 

SAUGUMO REKOMENDACIJOS ATVIRŲ JAUNIMO ERDVIŲ LANKYTOJAMS

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – JRD) pateikia rekomendacijas dėl veiklų vykdymo. Rekomenduojama:

Centro ar erdvės vidaus patalposeLauke
Darbas su jaunimu individualiai
 • Vykdomas laikantis nustatytų saugumo reikalavimų.
 • Konsultavimas vyksta įprastu centro / erdvės numatytu laiku.
 • Vykdomas laikantis nustatytų saugumo reikalavimų.
Darbas su jaunimu grupėse
 • Vykdomas įprastu centro ar erdvės darbo grafiku su ne didesne nei 30 asmenų grupe, išskyrus atvejus, kai visi dalyvaujantys turi Galimybių pasą.
 • Jaunimo darbuotojas į grupės sudėtį neįskaičiuojamas.
 • Rekomenduojame registruoti grupės dalyvius iš anksto.
 • Jeigu atvirajame jaunimo centre ar erdvėje dirba daugiau nei vienas jaunimo darbuotojas, galimas darbas su skirtingomis grupėmis tuo pat metu išlaikant grupių izoliacijos principą.
 • Vykdomas laikantis nustatytų saugumo reikalavimų.
Stovyklos/ žygiai/ mokymai jaunimui
 • Vykdomas su ne didesne nei 30 asmenų grupe.
 • Jaunimo darbuotojai į grupės dydį neįskaičiuojami.
 • Vykdomas laikantis nustatytų saugumo reikalavimų.
Renginiai (suprantami, kaip vienos dienos 2-6 val. trukmė
 • Renginius uždarose erdvėse leidžiama organizuoti, kai užpildoma ne daugiau kaip 75 proc. visų sėdimųjų vietų (išskyrus atvejus, kai visi dalyvaujantys turi Galimybių pasą) užtikrinant dalyvių registravimą bei kaukių dėvėjimą, taip pat kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas sąlygas. Pagal nutarimą, žiūrėti čia.
 • Leidžiami renginiai, neribojant dalyvių skaičiaus. Pagal nutarimą, žiūrėti čia.
 • Būtina laikytis nustatytų saugumo reikalavimų
Suaugusiųjų mokymų organizavimas 

 

Judėjimas ir apsauginės veido kaukės

 

 • Apsaugines veido kaukes privaloma dėvėti visą laiką uždarose vietose.
 • Organizuojant veiklą patalpose po kiekvieno patalpos panaudojimo ji turi būti išvėdinama ir išvaloma.
 • Svarbu laikytis ne mažesnio nei 1 metro atstumo ir higienos reikalavimų (rankų dezinfekcija, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas), dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones.
 • Dažnai liečiami paviršiai (priemonės, durų rankenos, durų rėmai,stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
Darbas nuotoliniu būdu:
Darbuotojų, dirbančių su jaunimu nuotoliniu būdu, darbo diena turėtų susidėti iš

 

 • Individualių konsultacijų, kurios gali būti skirtos jauniems žmonėms, jų tėvams ar kitiems artimiems žmonėms. Individualios konsultacijos teikiamos kaip pagalba jaunam žmogui įvairiose gyvenimo situacijose, siekiant jį įgalinti spręsti savo asmenines ir socialines problemas. Individualios konsultacijos gali būti vykdomos internetu, telefonu ir susitikus įstaigos patalpose ar teritorijoje gyvai.
 • Grupinių užsiėmimų, kurie vyksta „online“, naudojant įvairias elektronines priemones. Svarbu, kad jaunuoliams būtų suteiktos galimybės naudotis jiems patogiomis ir prieinamomis priemonėmis. Grupiniai užsiėmimai turi būti vykdomi pagal viešai paskelbtą grafiką, kad kiekvienas jaunas žmogus tam tikru laiku galėtų prisijungti. Grupinių užsiėmimų intensyvumą nustato darbo su jaunimu komanda, tačiau rekomenduojame, kad toks darbas sudarytų ne mažiau kaip  2 val. per dieną
 • Darbo su komanda, kuris gali vykti komandos susirinkimų metu, kurie skirti aptarti jaunuolių situacijoms, darbe taikomiems metodai, planuojamoms vykdyti ir įgyvendinti veiklos ir t.t. Vertinama pagal tai, kaip taikomi metodai ir veiklos veikia ir kiek jaunuolių jose dalyvauja. Taip pat komandos galit turėti ir atvejų intervizijas ir/ar supervizijas.
 • Dienos planavimo, darbo su dokumentais.
 • Kita – tai gali būti užduotys, kurias skiria vadovas ir jas reikalinga atlikti.

 

Visos naujienos