Data: 2023-08-24

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras

2023-2024 mokslo metai

Priėmimas į būrelius/ studijas vyks Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre (Puodžių g. 1) ir struktūriniuose padaliniuose darbo dienomis nuo 2023 m. rugpjūčio 21 dienos 12.00-18.00 val.

 

Priėmimo metu pasirašomi dokumentai:

 1. Prašymas dėl priėmimo į Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centrą;
 2. Mokymo sutartis;
 3. Pranešimas apie nepilnamečio asmens duomenų tvarkymą neformaliojo švietimo paslaugų teikimo tikslais;
 4. Sutikimas dėl vaiko filmavimo ir (ar fotografavimo) bei nuotraukų ir (ar) filmuotos medžiagos viešinimo;
 5. Sutikimas dėl asmens duomenų perdavimo draudimo bendrovei.

 

Atvykus sudaryti mokymo sutartį, turėti:

 • Vaiko, jaunuolio asmens dokumentą;
 • Pagrindžiančius dokumentus dėl atleidimo nuo atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą.

Atlyginimas už neformalųjį vaikų švietimą yra nemokamas jeigu:

 1. šeima daugiavaikė;
 2. šeima gauna socialinę pašalpą;
 3. Klaipėdos m. savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos teikimu administracijos direktorius priėmė sprendimą dėl minimalios priežiūros priemonės (lankyti neformaliojo vaikų švietimo programą);
 4. mokinys gyvena bendruomeniniuose globos namuose, jam teikiama pagalba vaikų dienos centruose.

 

Smulkesnė informacija:

tel. 433181 arba 215205 (Puodžių g. 1).

Struktūriniai padaliniai:

Choreografijos studija „Inkarėlis“ tel. 221906 (Laukininkų g. 13);

Teatro studija „Aušra“ tel. 411014 (I. Simonaitytės g. 24/Šaulių g. 14).

Visos naujienos