Atnaujinta: 2024-05-06

ES-plakatas_A3_jungtys.jpg

Jaunimo reikalų agentūra ir partneriai įgyvendina projektą „JUNGTYS” 07-020-P-0001 laikotarpiu 2024-03-06-2028-02-29, kurio tikslas mažinti neaktyvių jaunų žmonių skaičių, tikslingai dirbant su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais (potencialiais NEET) bei NEET grupėje esančiais jaunuoliais, nuosekliai įgyvendinant intervencines priemones (siekiant padėti jaunuoliams sugrįžti į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą) bei užtikrinant prevencinių priemonių, atliepiančių konkrečių jaunų žmonių poreikius, įgyvendinimą.

Projektas prisidės prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, lavinant jauno žmogaus asmeninius ir socialinius įgūdžius, suteikiant jaunam žmogui žinių ir gebėjimų, leidžiančių integruotis į darbo rinką ir (ar) grįžti į švietimo sistemą, integruotis į visuomenę, taip prisidedant prie skurdo ar socialinės atskirties mažinimo.

Projekto tikslinė grupė – mažiau galimybių turintis jaunimas (toliau-MGT) ir neaktyvūs jauni žmonės (toliau-NEET). Mažiau galimybių turintis jaunimas ir neaktyvus jaunas žmogus suprantami taip, kaip jie apibrėžti Jaunimo politikos pagrindų įstatyme.

Dalyviams bus teikiamos šios paslaugos:

 1. Individualus darbas su jaunimu, siekiant stiprinti jo gebėjimus spręsti kasdienio gyvenimo problemas ir užtikrinti kasdienių poreikių tenkinimą pagal individualius veiklos planus;
 2. Darbas su jaunimo grupėmis, siekiant ugdyti asmenines, tarpasmenines ir profesines kompetencijas;
 3. Pagalbos pažįstant save paslaugos;
 4. Socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslauga;
 5. Motyvavimo paslaugos;
 6. Informavimo apie jauno žmogaus galimybes paslaugos;
 7. Tarpininkavimo užimtumo, švietimo įstaigose paslaugos;
 8. Palydėjimo, mentorystės paslaugos;
 9. Pagal poreikį teikiamos siauros srities specialistų (psichologo, teisininko, užimtumo specialisto, sveikatos specialisto, priklausomybių specialisto, korepetitoriaus ir pan.)
 10. Kitos veiklos ir (ar) paslaugos, skirtos tikslinei grupei, teikiamos pagal individualius veiklos planus;
 11. Privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimas už NEET.

Projekto apimtis – iki 2028 m. projekto veiklose sudalyvaus 8000 asmenų (iš jų 1481 sostinės regione ir 6519 vidurio ir vakarų regione). Iš jų 30% baigę dalyvauti veiklose, pradės mokytis, ieškoti darbo, pradės dirbti, įskaitant savarankišką darbą.

Bendra projekto finansavimo suma – 13 365 750,21 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto Jungtys“ partneriai:

 • Kelmės kultūros centras
 • Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras
 • Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „TAURAGĖS APSKRITASIS STALAS“
 • VšĮ „Gerumo rankos“
 • Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
 • Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras
 • Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“
 • Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras
 • Skuodo atviras jaunimo centras
 • Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokykla
 • Joniškio rajono švietimo centras
 • Viešoji įstaiga Telšių jaunimo centras
 • Rietavo atviras jaunimo centras
 • Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
 • Šakių socialinių paslaugų centras
 • VšĮ „Ariogalos tėkmė”“
 • Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras
 • VšĮ „Asmenybės ugdymo kultūros centras“
 • Švenčionių miesto kultūros centras
 • VšĮ „Actio Catholica Patria“
 • Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras
 • Širvintų sporto centras
 • Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras
 • Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis”
 • Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras
 • VšĮ Užimtumo centras
 • Šiaulių menų mokykla
 • Viešoji įstaiga Palangos jaunimo ir savanorystės centras
 • Elektrėnų kultūros centras
 • Panevėžio atviras jaunimo centras
 • Jonavos rajono savivaldybės Grigorijaus Kanovičiaus viešoji biblioteka
 • VšĮ „Ne imti, bet duoti“
 • Molėtų kultūros centras

https://www.facebook.com/share/r/XZSqCn8tRC8xDcxF/

https://www.youtube.com/watch?v=vJ8k-YGKmQI

 

Projektas „Pažink save“

Projektas „Pažink save“ – padės jaunimui atrasti savo kelią visuomenėje

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro struktūrinis padalinys Atviras jaunimo centras 2024 m. vykdys projektą „Pažink save“. Projekto tikslas – sukurti jaunimui draugiškų, nemokamų paslaugų tinklą, kuris padėtų jaunuoliams pažinti save, paruoštų darbo rinkai ir supažindintų su karjeros galimybėmis. Šiam tikslui pasiekti buvo suformuoti trys uždaviniai: 1) supažindinti jaunimą su įdarbinimo, studijų ir savanorystės galimybėmis; 2) organizuoti veiklas ir renginius, kurie skatintų jauno žmogaus savęs pažinimą, savivertės didinimą ir lyderystę; 3) stiprinti darbuotojų ir savanorių kompetencijas, lavinti darbo su jaunimu įgūdžius.

Dirbant su jaunimu ir vykdant jaunimo informavimą ir konsultavimą pastebėta, kad jaunimas nepažįsta savęs t.y. nežino ne tik savo asmeninių galimybių, kaip galėtų realizuoti save, bet ir kur galėtų pritaikyti savo sugebėjimus ir tokiu būdu įsitvirtinti visuomenėje atradus sau tinkamą profesiją. Dažnai jaunuolis pasirinkdamas norimos profesijos studijas, studijuodamas, pamato, kad tokia studijų programa nėra jam tinkama ir nepateisina jo lūkesčių ir galimybių, dėlto nutraukia savo mokymosi procesą. Taip pat jaunimui ne visada aišku, kokios būtų ateities darbo perspektyvos baigus studijas. Šios sąlygos stumia jauną žmogų į nežinomybę, kas gali paskatinti destruktyvų elgesį tiek savo, tiek kitų atžvilgiu. Šiuo projektu bus siekiama sukurti jaunimui draugiškų, nemokamų paslaugų tinklą, kurio tikslas padėti jaunuoliams pažinti save, paruošti save darbo rinkai, bei supažindinti su karjeros galimybėmis.

Projekto įgyvendinimo metu jaunimui siūlysime daug įvairių renginių, veiklų, programų. Bus rengiami įvairūs mokymai jaunimui siekiant supažindinti jaunuolius su jiems aktualios profesijos ypatumais ir karjeros galimybėmis, edukacinės – pažintinės išvykos į įvairias įstaigas, kuriose profesijų atstovai pristatys jaunuoliams savo darbo specifiką, supažindins su savo darbo kasdienybe. Bus organizuojamos ir patyriminės veiklos, protmūšiai, sportinės varžybos, paskaitos, diskusijos atliepiant projekto dalyvių poreikius. Taip pat Atvirame jaunimo centre bus rengiamas pokalbių ciklas „Sėkmės istorijos“ – susitikimai su savo srities profesionalais, žymiais žmonėmis, kurių metu bus dalinamasi gerąja patirtimi, o jaunimas turės galimybę paklausti jiems rūpimų klausimų. Taip pat jaunuoliams bus suteiktos individualios karjeros specialistų konsultacijos.

Viena iš karjeros kompetencijų sudėtinių dalių yra savęs pažinimo kompetencija, todėl projekto metu daug dėmesio skirsime tobulinti jaunuolių gebėjimus pažinti savo asmenybės stipriąsias ir silpnąsias puses, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, atrasti savirealizacijos būdus ir priemones. Projektas „Pažink save“ padės jaunuoliams kritiškiau įsivertinti savo asmenines galimybes, supažindins su įvairiomis profesijomis iš arčiau bei padės jaunuoliams atrasti savo kelią visuomenėje. Visos šios veiklos projekte yra nemokamos, nes projektą finansuoja Jaunimo reikalų agentūra prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Visos projekto veiklos – nemokamos, nes projektą finansuoja Jaunimo reikalų agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, projekto įgyvendinimui skirta 20 tūkst. eurų.

Parengė

Projekto „Pažink save“ vadovas Domininkas Malajavas

 

Projektas „Savas kiemas 2“

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviras jaunimo centras 2024 m. vykdo projektą  ,,Savas kiemas 2“, kurio tikslas – mažinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinę atskirtį, didinti jo galimybes, visaverčiai dalyvauti visuomenės gyvenime bei ugdyti pilnavertės asmenybės savimonę. Siekiant įgyvendinti šį projektą, suformuoti trys uždaviniai: 1) užmegzti santykius su jaunuoliais, leidžiančiais laiką gatvėje, kurie patiria sunkumus ir jiems reikalinga pagalba bei palaikymas; 2) stiprinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinius įgūdžius, pasitikėjimą savimi bei motyvaciją; 3) stiprinti darbuotojų, dirbančių su jaunimu gatvėje, kompetencijas.

Projektinės veiklos jau pradėtos įgyvendinti, o vienas iš renginių – kelionė į Telšius, minint jaunimo globėjo kun. Jono Bosko (1815-1888) dieną. Svarbiausia kun. Bosco veikla buvo jaunimo auklėjimas ir jų dorovinis bei dvasinis ugdymas. Jis turėjo auklėjimo būdą, vadinamąją Prevencinę auklėjimo sistemą, kurią galima apibūdinti vienu sakiniu – ” geriau prieš tai auklėti, negu po to bausti”. Visa tai – istorinės šiandienio darbo su jaunimu ištakos. Susitikimo Telšiuose metu projektą vykdantys darbuotojai dalijosi patirtimi su broliais saleziečiais (Jono Bosko įkurta kongregacija), kartu vykęs jaunimas susitiko su bendraamžiais iš Telšių.

Norėdami atliepti jaunuolių poreikius ir spręsti iškilusias problemas jaunimo darbuotojai gatvėje visus metus vykdys susitikimus su jaunuolių grupėmis, individualias konsultacijas, suteiks informaciją aktualiais klausimais, vykdys diskusijas, edukacinius užsiėmimus, stalo žaidimus ir kt. Šių veiklų metu bus kuriamas draugiškas kontaktas su jaunuoliais, skatinama jaunuolių socialinė integracija, ugdomi komunikaciniai ir darbo komandoje įgūdžiai. Jaunuoliai bus kviečiami atrasti naujus potyrius ir sužinoti apie Atviro jaunimo centro teikiamas galimybes bei jomis naudotis.

Viena iš siekiamybių bus tarpininkauti tarp jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, ir valstybės bei savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, atstovauti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, interesus, sprendžiant klausimus, kurie susiję su jo gyvenimo kokybės gerinimu.

Visos šios veiklos projekte jaunuoliams yra nemokamos, nes projektą finansuoja Jaunimo reikalų agentūra prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto vykdymui skirta 21888,00 Eur suma. Lėšos bus naudojamos darbuotojų žinių gilinimui, kompetencijų stiprinimui, bei jaunuolių sporto, kūrybinėms, patyriminėms edukacijoms ir kitoms veikloms finansuoti.

 

Projektas „Savas kiemas“ saugiam jaunimo laisvalaikiui

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviras jaunimo centras 2023-2024 m.  vykdo projektą  ,,Savas kiemas“, kurio tikslas – mažinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinę atskirtį, didinti jo galimybes visaverčiai dalyvauti visuomenės gyvenime bei ugdyti pilnavertės asmenybės savimonę.

Siekiant įgyvendinti efektyvų darbą gatvėje buvo vykdoma Klaipėdos miesto teritorijų apžvalga, kurios metu registruojamos daugiausiai jaunuolių lankomos teritorijos, įvertinamos rizikos bei vėliau šiuo pagrindu buvo formuojamas darbuotojų grafikas reguliariam teritorijų lankymui. Be miesto teritorijų stebėsenos darbuotojai organizavo įvairius nemokamus renginius (pvz. stalo žaidimus, patyriminius žygius ir kt.), grupinius susitikimus bei sportinius žaidimus, tokius kaip: futbolas, krepšinis, tinklinis, mankštos, kurių metu siekta užmegzti pasitikėjimu grįstą draugišką ryšį, įtraukti jaunuolius į saugias veiklas bei suteikti jiems emocinę ir psichologinę paramą.

Norėdami atliepti jaunuolių poreikius ir spręsti iškilusias problemas jaunimo darbuotojai gatvėje vykdė susitikimus su jaunuolių grupėmis, individualias konsultacijas, suteikė informaciją aktualiais klausimais, vykdė diskusijas, edukacinius užsiėmimus, stalo žaidimus ir kt. Šių veiklų metu buvo užmegztas draugiškas kontaktas su jaunuoliais, skatinama jaunuolių socialinė integracija, ugdomi komunikaciniai ir darbo komandoje įgūdžiai.

Viena iš siekiamybių buvo tarpininkauti tarp jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, ir valstybės bei savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, atstovauti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, interesus, sprendžiant klausimus, kurie susiję su jo gyvenimo kokybės gerinimu.

Visos šios veiklos projekte yra nemokamos, nes projektą finansuoja Jaunimo reikalų agentūra prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Džiaugiamės, kad projektas „Savas kiemas“ pasiteisino ir suteikė galimybę jaunuoliams save realizuoti jų širdžiai artimose veiklose, atrasti naujus potyrius ir sužinoti apie Atviro jaunimo centro teikiamas galimybes bei jomis naudotis. Projektas bus tęsiamas  2024-2025 metais pavadinimu „Savas kiemas2“, kuriame bus siekiama užsibrėžtų tikslų.

 

Projektas „Platforma – Dvimetė“

Atviras jaunimo centras miesto jaunimui suteikė daugybę žinių ir atvėrė naujų galimybių

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviras jaunimo centras du metus vykdė Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotą projektą „Platforma-Dvimetė“, kuris įtraukė daugybę jaunųjų klaipėdiečių, suteikdamas jiems galimybę gauti daugybę įvairiausių mokymų, leido pažinti save ir savo jausmus, o svarbiausia, gautas žinias pritaikyti kasdieniniame gyvenime.

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro atvirame jaunimo centre 2023 m. vyko keturi prevenciniai lektorių susitikimai su jaunimu. Susitikimuose aptarti pavojai kibernetinėje erdvėje, kompiuterinių įrenginių žala miegui, finansinis sukčiavimas ir nepilnamečių teisinė atsakomybė.

Med. psichologas – psichoterapeutas Dalius Kurlinkus jaunuoliams argumentuotai pasakojo apie kompiuterių ir informacinių technologijų žalą miegui. Pranešimą tema „Nepilnamečių teisinė atsakomybė“, kuriame pasakota apie atsakingą bendravimą socialiniuose tinkluose jaunimui pristatė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato Bendruomenės pareigūnų grupės vyresnioji tyrėja Simona Narūnė. Lektorius Arnoldas Piklaps jaunimo centro jaunuoliams vedė mokymus apie internetinio puslapio kūrimą, socialinių medijų administravimo ypatumus. Klaipėdos universiteto docentė, daktarė Rosita Vaičiulė paaugliams ir jaunimui pristatė, kaip veikia informacija ir kokie jos sklaidos kanalai, pasakojo kas  yra medijos, akcentavo kaip informacija veikia žmogaus smegenis. R.Vaičiulės paskaitų dėka jie pažino ir suprato informacinę erdvę, ten slypinčius pavojus ir galimybes. Jaunimas ypač susidomėjo internetinės erdvės atveriamomis verslo, reklamos galimybėmis arba galimybe tai panaudoti pristatyti savo unikaliems talentams.

Atviras jaunimo centras savo veiklas, taip pat ir projektą „Platforma – Dvimetė“,  pristatė kasmetinio renginio „Studijų regata“ metu, o renginio vaizdo įrašas, patalpintas Atviro jaunimo centro facebook ir instagram platformose, sulaukė didžiulio susidomėjimo. Atviro jaunimo centro veiklos buvo pristatytos Pasvalio bei Rumunijos ir Portugalijos jaunimui ir mokytojams, kurie lankėsi Atvirame jaunimo centre.

Projekto metu surengtos psichologo konsultacijos. „Pagal į jaunimo centrą ateinančio jaunimo psichologinę būseną jutome, kad jiems labai reikalinga psichologo grupinė ir individuali pagalba, tad pagal projektą  organizuotos psichologo konsultacijos jaunimui – grupiniai ir individualūs užsiėmimai, kurie sulaukė didžiulio susidomėjimo“,- pasakojo Daumantas Andrašūnas, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviro jaunimo centro metodininkas. Projekto dėka pavyko jaunuoliams suteikti kvalifikuotą pagalbą ir veiksmingai per trumpą laiką padėti atsikratyti nerimo, nemigos ar išmokti dorotis su šiais simptomais.

Dėkojame Jaunimo reikalų agentūrai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, finansavusiai projektą ir suteikusiai galimybę jaunuoliams inicijuoti ir įgyvendinti daug prasmingų veiklų.

 

Projektas „Saugi gatvė jaunimui II“

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviros jaunimo erdvės 2021 m. vykdė Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Saugi gatvė jaunimui II“. Projekto pagrindinis tikslas – sudominti, įtraukti jaunus žmones į įvairias veiklas, kurių dėka jaunuoliai gerintų savo gebėjimus, atrastų jiems įdomių, naudingų užsiėmimų, lengviau integruotųsi į socialinę aplinką, prasmingai leistų laiką, taptų pilnaverčiais šalies piliečiais.

Projekto metu darbuotojai, vykdantys darbą gatvėje, užmezgė kontaktą su 82 jaunuoliais, kurių amžius 14-29 m. Darbuotojai susitikdavo su jaunuoliais pietinėje Klaipėdos miesto dalyje: Statybininkų pr., Žardininkų g., Bandužių g., Mogiliovo g., Brožynų g., Laukininkų g., Vingio g., Vyturio g., Taikos pr., Smiltynės g., I. Simonaitytės g., Debreceno g. Šaltuoju metų laiku: PC „BIG“, PC „MOLAS“, PC „Akropolis“. Susitikimų metu darbuotojai vykdė individualius pokalbius; susitikdavo su jaunimo grupėmis; vykdė įvairias aktyvias bei edukacines veiklas: organizavo protmūšius, žaidimus kamuoliu, skirtingus lauko žaidimus, sporto turnyrus, BMX bei riedlenčių treniruotes su treneriais. Šių organizuojamų veiklų dėka buvo stiprinama jaunuolių psichologinė bei emocinė savijauta, gerinamas fizinis aktyvumas.

Projekto metu darbuotojai tęsė bendradarbiavimą su socialiniais partneriais: Pedagogine psichologine tarnyba; Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu; Lietuvos probacijos Klaipėdos regiono skyriumi; Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija; vaikų globos namais; Užimtumo tarnyba; Klaipėdos miesto savivaldybe; Šeimos ir vaiko gerovės centru, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru; Labdaros ir paramos fondu Dvasinės pagalbos jaunimui centras. Taip pat projekto metu buvo užmegztas glaustas ryšis su naujais socialiniais partneriais: AUK centras; VšĮ „Liberi“. Bendradarbiavimas su šiais socialiniais partneriais padėjo užmegzti ryšį su naujais jaunuoliais, įtraukti juos į įvairias veiklas; taip pat bendradarbiavimo metu jau pažįstami jaunuoliai buvo nukreipti pas socialinius partnerius įvairiais klausimais: dėl psichologo pagalbos gavimo paslaugos; dėl įsidarbinimo galimybių; dėl priklausomybių problemų sprendimo.

Siekdami profesionalaus darbo bei kokybinių ir kiekybinių rezultatų, jaunimo darbuotojai dalyvavo intervizijose bei supervizijose, įvairiuose mokymuose, organizavo gyvus susitikimus su darbuotojais iš „Vilnius Social club“, Vilniaus atviru jaunimo centru „Mes“, Vilniaus Antakalnio atviru jaunimo centru. Susitikimų metu darbuotojai dalinosi patirtimi, sprendė sudėtingas situacijas.

2022 m. sausio mėn. planuojama tęsti darbą su jaunimu gatvėje Klaipėdos pietinėje miesto dalyje.

Projekto „Saugi gatvė jaunimui II“ komanda

https://www.facebook.com/saugi.gatve.jaunimui

 

Programa jaunimui „Ko negali robotai“

2021 m. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atvirose jaunimo erdvėse buvo vykdoma Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programa „Ko negali robotai“, kurią finansavo Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Programos tikslas – įtraukti 14-29 m. jaunuolius į įvairias nemokamas organizuojamas sportines, edukacines, kultūrines veiklas, kurių metu jauni žmonės gerintų savo komunikacinius įgūdžius, tobulintų savo (su)gebėjimus įvairiose srityse, megztų naujus ryšius, reikštų savo nuomonę, jaustųsi išgirstais, suprastais, gautų emocinę paramą.

Programos metu vyko šios veiklos: kavageriai, protmūšiai, muzikiniai užsiėmimai, susitikimai su skirtingais profesijos atstovais, sporto turnyrai, dailės terapijos, rankdarbiai, stalo žaidimų vakarai, patirtiniai mokymai, edukaciniai užsiėmimai. Iš viso per metus buvo įtraukta 150 jaunuolių į minėtas veiklas. Programos metu buvo organizuotas kasmetinis audiovizualinis meno festivalis – konkursas „VIDEOVIRDULYS – 2021“, kuris vyko teatro ir kino studijoje „Aušra“. Šio festivalio – konkurso metu buvo rodomi atsiųsti jaunuolių vaizdo įrašai skirtingų tematikų bei trukmės. Buvo apdovanoti jaunuoliai bei jaunuolių kūrybinės grupės už šias nominacijas: už geriausią montažą; už geriausią operatoriaus darbą; už kūrybiškiausią filmą. Jaunuoliams buvo įteikti vertingi prizai – dovanų kuponai, diplomai ir padėkos.

Siekdami gerinti savo profesinius įgūdžius, tobulinti turimas žinias, jaunimo darbuotojai dalyvavo supervizijose, įvairiuose mokymuose, bendradarbiavo su skirtingomis Klaipėdos miesto institucijomis bei kitais atvirais jaunimo centrais.

Programos  metu buvo siekiama pritraukti naujų jaunuolių, įtraukti juos į organizuojamas veiklas, gerinti jų emocinę, fizinę, psichologinę savijautą, padėti atrasti naujas įdomias veiklas ir užsiėmimus, atsižvelgiant į kiekvieno jaunuolio poreikius, sugebėjimus bei pomėgius.

Atvirų jaunimo erdvių komanda
Informacija tel. +370 46 224738, el.p. atvira.erdwe@gmail.com,

https://www.facebook.com/AtvirosErdvesJaunimoCentras

 

Projektas „Saugi gatvė jaunimui“

Projektas „Saugi gatvė jaunimui“ – tai atsakingas, iššūkių kupinas darbas, kurį atlieka du jaunimo darbuotojai, turintys tinkamą šiam darbui išsilavinimą (psichologas, pedagogas, socialinis pedagogas). Darbuotojų tikslas – užmegzti ryšį su jaunimu (14 – 29 m.), leidžiančiu laiką Klaipėdos gatvėse, teikti jaunuoliams psichologinę paramą, padėti integruotis į socialinį gyvenimą, tapti atsakingais ir pilnaverčiais piliečiais. Šį projektą finansuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Šis projektas prasidėjo nuo 2020 m. kovo mėnesio. Dėl šalyje įvesto karantino jį buvo galima pradėti įgyvendinti tik birželio mėnesį. Per šį laiką buvo įdarbinti du darbuotojai, dirbantys 0,5 etatu. Darbuotojai atliko stebėjimą ir užmezgė ryšį su jaunuoliais Klaipėdos pietinėje miesto dalyje: Statybininkų pr., Žardininkų g., Bandužių g., Mogiliovo g., Brožynų g., Laukininkų g., Vingio g., Vyturio g., Taikos pr., Smiltynės g., I. Simonaitytės g., Debreceno g. Šaltuoju metų laiku: PC „BIG“, PC „MOLAS“, PC „Akropolis“.

Daugiausia jaunuolių buvo pasiekta Sąjūdžio parke. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto pabaigos iš viso buvo užmegztas kontaktas su 54 jaunuoliais. Vienas jaunuolis buvo nukreiptas į Užimtumo tarnybą, jam buvo suteikta visa reikalinga informacija ir būtiniausi šios įstaigos kontaktai.

Projekto metu buvo užmegzti kontaktai ir palaikomas ryšis su socialiniais partneriais: Pedagogine psichologine tarnyba; Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu; Lietuvos probacijos Klaipėdos regiono skyriumi; Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija; vaikų globos namais; Užimtumo tarnyba; Klaipėdos miesto savivaldybe; Šeimos ir vaiko gerovės centru, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru; Labdaros ir paramos fondu Dvasinės pagalbos jaunimui centras. Projektinių veiklų pristatymas šioms įstaigoms suteikė galimybę bendradarbiauti bei gauti naudingos ir profesionalios pagalbos, informacijos, kuri naudinga ir būtina, bendraujant su jaunimu.

Siekiant gerinti darbą, spręsti sudėtingas situacijas, užsibrėžti naujus tikslus, darbuotojai kasdien pildo protokolus, kuriuose fiksuoja sutiktą jaunuolių skaičių, aplankytas teritorijas, svarbiausius įvykius susitikimo metu.

Norėdami gerinti savo profesinius įgūdžius, darbuotojai nuolat dalyvauja įvairiuose mokymuose, supervizijose bei intervizijose su jaunimo darbuotojais iš kitų Lietuvos miestų. Siekdami gerinti savo emocinę bei psichologinę būseną, darbuotojais taip pat dalyvauja psichohigienos kursuose.

2021 m., pratęsiant projektą „Saugi gatvė jaunimui II“, darbuotojai sieks užmegzti naujus ryšius su jaunimu, palaikyti kontaktus su jau pažįstamais jaunuoliais, organizuos bendras veiklas Sąjūdžio parke, konsultuos jaunuolius nuotoliniu būdu.

Projekto „Saugi gatvė jaunimui“ komanda

https://www.facebook.com/saugi.gatve.jaunimui

 

„Ko negali robotai”- programa  jaunimui

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atvirose jaunimo erdvėse 2020 m. buvo vykdoma Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programa „Ko negali robotai”, kurią finansuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto tikslas skatinti jaunuolius pažinti save per socialiai teigiamas veiklas, ugdyti jų savarankiškumą bei karjerai reikalingas kompetencijas ir įgūdžius, tobulinti darbuotojų komunikacines kompetencijas. Dėl Covid – 19 situacijos programa perkelta į nuotolinę erdvę, kurioje jaunuoliai susipažino su įvairių profesijų atstovais, bendravo su žinomais žmonėmis ir gavo įkvėpimo profesiniame pasirinkime. Palengvėjus karantino sąlygoms, galėjome gyvai kontaktuoti ir Atvirose jaunimo erdvėse. Lankytojai dalyvavo įvairiose savęs pažinimo veiklose: „Žaidimų laboratorijoje“, dailės ir šokių terapijoje, susipažino su muzikos, sporto, fotografavimo, filmavimo kūrybinėmis veiklomis ir jas išnaudojo mokymosi bei laisvalaikio tikslais, naudojosi lektorių teikiama pagalba, kuri skatino stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Buvo suorganizuota stovykla, kuri leido jaunimu atitrūkti nuo Covid – 19 susiklosčiusios situacijos, atsipalaiduoti, pasinerti į grupinius mokymus, stiprino pasitikėjimą savimi ir vienas kitu, skatino bendradarbiauti ir atskleisti gebėjimus „Rodyk ką moki“ talentų šou metu. Jaunuoliai noriai dalyvavo „Muzikos terapijos“ koncerte – renginyje, bendravo ir žaidė įvairius žaidimus, taip pat neužmiršo tradicinių renginių, kurių metu sveikino Atviras jaunimo erdves su gimtadieniu, bei dalyvavo nuotoliniame audiovizualiniame meno festivalyje – konkurse  „Videovirdulys – 2020“ .

Darbuotojai tobulino savo kompetencijas ir dalyvavo mokymuose, supervizijose, bei susitikimuose – diskusijose. Tikimės šią programą sėkmingai pratęsti ir vykdyti 2021 m.

Visos veiklos yra nemokamos, tad visi 14-29 metų jaunuoliai kviečiami prisijungti prie veiklų jau dabar. Iki susitikimo nuotolinėse programose ir Atvirose jaunimo erdvėse!

Atvirų jaunimo erdvių komanda
Informacija tel. 8 46 224738, el.p. atvira.erdwe@gmail.com,

https://www.facebook.com/AtvirosErdvesJaunimoCentras/

 

Programa jaunimui – „Ko negali robotai“

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atvirose jaunimo erdvėse 2020-2021 m. vykdoma Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programa „Ko negali robotai“, kurią finansuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šioje programoje jaunuoliai ugdys karjerai reikalingus įgūdžius ir kompetencijas, savarankiškumą, gebėjimus pažinti save, susipažins su įvairių profesijų atstovais, bei profesinėmis galimybėmis. Taip pat stiprins bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Ši tema buvo pasiūlyta pačių jaunuolių, nes dauguma jų neturi savirealizacijos tikslų, įgūdžių savarankiškai planuoti savo profesinę veiklą, ją valdyti. Nemaža dalis jaunimo vyksta į svetimas šalis ieškoti darbo ir taip išbando save įvairiose profesinėse srityse, dalis lieka Lietuvoje ir čia dirba nekvalifikuotus darbus dažnai juos keisdami. Šia programa sieksime padėti jaunuoliams formuoti supratimą apie profesijas reikalingas šiuolaikiniame pasaulyje, jų pasirinkimą, karjeros galimybes ir jos planavimą.

Siekdami šios programos tikslo ir uždavinių įgyvendinimo jaunimas dalyvaus įvairiose veiklose ir renginiuose: muzikos, dailės ir šokio terapijose, sportiniuose turnyruose ir varžybose, menų, foto-video užsiėmimuose. Jaunuoliai vyks į profesinio mokymo įstaigas, susitiks su įvairių profesijų atstovais, dalyvaus mokymuose, Atvirų jaunimo erdvių talentų pasirodymuose, tradiciniuose-kasmetiniuose, tautiniuose ir miesto renginiuose, stovyklose. Visos veiklos yra nemokamos, tad visi 14-29 metų jaunuoliai kviečiami prisijungti prie veiklų jau dabar. Iki susitikimo Atvirose jaunimo erdvėse!

Atvirų jaunimo erdvių komanda
Informacija tel. 8 46 224738, el.p. atvira.erdwe@gmail.com, https://www.facebook.com/AtvirosErdvesJaunimoCentras/

 

Respublikinis trumpametražių filmų festivalis – konkursas „Video virdulys-2019“

vėl Klaipėdoje

Vėl ruduo, vėl lapkritis ir jau šeštąjį kartą vyko Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviros jaunimo erdvės organizuojamas respublikinis trumpametražių filmų festivalis – konkursas „Videovirdulys–2019“. Renginyje dalyvavo nuo 14-os iki 29-erių metų amžiaus jaunimas iš visos Lietuvos, jie pristatė savo pačių kurtus trumpo metro filmus, muzikinius vaizdo klipus, reklamas. Festivalio konkursinėje programoje buvo pristatyta 25 trumpo metro kino, reklamų ir muzikinių vaizdo klipų, kuriuos vertino komisija ir išrinko geriausius. Dalyviai varžėsi 5 nominacijose: geriausias montažas, geriausias garsas, kūrybiškiausias filmas/klipas, geriausias operatoriaus darbas ir žiūrovų simpatija.

Festivalio organizatoriai sveikina nugalėtojus. Geriausias montažas – „Klaipėda – Borjomi“, autorius G. Morkus; geriausias garsas – „GO GREEN“, autorius S. Zaicevas; kūrybiškiausias filmas/klipas – „Didysis laimėjimas“, autorius M. Lileikis; geriausias operatoriaus darbas – „Like a candy from a baby“, autoriai: D. Laukionis, J. Zdanavičius, J. Knyga; žiūrovų simpatija – „Vaikystė“, autorė A. Pociūtė.

Festivalio organizatoriai džiaugiasi didėjančiu dalyvių skaičiumi, besiplečiančia geografija ir tiki, kad tai – puiki vieta savų idėjų realizavimui. Tiek pradedančiam, tiek jau patyrusiam kūrėjui. Organizatoriai taip pat dėkoja visiems dalyviams, partneriams, Atvirų jaunimo erdvių savanoriams už pagalbą ir puikią atmosferą festivalio metu.

Tai viena iš programos „Šeimos „Instagramas“ veiklų, kurią finansuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. #seimosinstagramas#atvirosjaunimoerdves#JRDprojektas

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro

Atviros jaunimo erdvės

 

„Šeimos „Instagramas“  ir toliau buria Klaipėdos jaunimą

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviros jaunimo erdvės jau antrus metus  vykdo projektą  ,,Šeimos instagramas“, kurio tikslas, vykdant  atvirą darbą su jaunimu,  juos burti, siekiant mažinti jaunuolių socialinę atskirtį, lavinti jų socialinius ir bendravimo įgūdžius, didinti jų socializacijos galimybes.

Kasdien, nuo antradienio iki šeštadienio, Atvirų jaunimo erdvių darbuotojai ir savanoriai kviečia jaunuolius dalyvauti įvairiose veiklose, kurių metu siekia ugdyti šeimos vertybes, pagarbą sau ir savo artimiesiems, stiprinti tarpusavio ryšius, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Kartu su jaunuoliais organizuojamos įvairios sporto (stalo teniso, stalo futbolo, pulo, funkcinės, rankų lenkimo treniruotės) šokio bei muzikinės veiklos. Organizuojamų kūrybinių dirbtuvių metu naudojantis įvairiomis meninėmis priemonėmis: piešimu ant marškinėlių, šeimos medžio paveikslo gaminimo, įvairių karpinių kūrimu ar baldų restauravimu, siekiama ugdyti netik jaunimo kūrybiškumą, tačiau skatinti ekologinį mastymą, gebėjimą pasidaryti daiktus savo rankomis ar atrasti naują daiktų paskirtį juos tobulinant. Dar viena veikla, kurioje lankytojai buvo aktyviai kviečiami dalyvauti – maisto gaminimo vakarai, kur jaunuoliai mokėsi ar tobulino savo įgūdžius gamindami įvairius patiekalus. Jų metu visi kartu, ne tik mokėsi gaminti, bet ir dirbti komandoje.  O kartu vakarieniaudami savo gamintą maistą džiaugėsi pasiektu rezultatu, bendravo, dalinosi savo mėgstamais receptais, maisto gaminimo tradicijomis savo šeimose. Vykdant šį projektą jaunuoliai taip pat turėjo galimybę aplankyti Palangą, susipažinti su grafų Tiškevičių šeimos istorija, tradicijomis ir reikšme šiam miesteliui bei Lietuvai, aplankyti žymias Palangos vietas.

Visos šios veiklos projekte yra nemokamos, nes projektą finansuoja Jaunimo reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Dalyvaudami Atvirų jaunimo erdvių veiklose jaunuoliai kuria jaunų žmonių bendruomenę, tarsi šeimą, kurioje kiekvienas yra priimtas, suprastas ir gali save realizuoti jų širdžiai artimose veiklose.

Tad, jei tu esi 14-29 metų amžiaus, tai  Atvirų jaunimo erdvių šeima laukia tavęs. Ateik ir pažadame, kad nebenorėsi išeiti! #Atvirosjaunimoerdvės#Šeimos instagramas#

 

Darbas su jaunimu gatvėje Klaipėdos mieste

BĮ Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro struktūrinis padalinys – Atviros jaunimo erdvės, dirba kaip atviras jaunimo centras, vadovaudamasis atvirų jaunimo centrų veiklos aprašu. Atviros jaunimo erdvės savo veiklą pradėjo nuo 2009 m. kaip savivaldybės įgyvendinamas projektas ir 2013 m. tapo įstaigos struktūriniu padaliniu. Būtent tuo metu buvo pradėtas savanoriškas darbo su jaunimu gatvėje vykdymas. Darbas gatvėje tuo metu vyko nuo 2013-07-16 iki 2014-12-03. Šiuo laikotarpiu buvo įvykdyti 22 apsilankymai gatvėje, tačiau dėl žmogiškųjų ir finansinių resursų trūkumo Atviros jaunimo erdvės nutraukė šią veiklą. Nuo 2018 m. rugpjūčio mėnesio buvo atnaujintas darbas gatvėje ir pradėtas vykdyti projektas „Darbas su jaunimu gatvėje Klaipėdos mieste“. Laikotarpyje nuo 2018-08-06 iki 2018-11-12 įvyko 24 apsilankymai gatvėje.

Projekto metu užmegzti ryšiai su Klaipėdos mieste veikiančiomis institucijomis ir bendruomenėmis. Tiesioginio darbo metu užmegztas kontaktas gatvėje su daugiau nei 50 jaunuolių. Daugiau nei 30 iš jų dalyvavo įvairiuose susitikimuose ir renginiuose. Jaunimo darbuotojos užmezgė draugiškus bei patvarius santykius su jaunuoliais, kalbėjosi su jais jiems svarbiomis temomis. Jaunimui buvo pristatyta jaunimo darbuotojo gatvėje koncepcija, kaip dar vienas būdas, iškilus problemoms, gauti tiek informacinę pagalbą, tiek emocinę paramą ar konsultaciją, bei galimybę, esant poreikiui, būti palydėtiems į institucijas, kurios gali suteikti kitą socialinę, psichologinę ar medicininę pagalbą.

Nuo 2019-03-01 darbas su jaunimu gatvėje pratęstas gavus finansavimą iš Jaunimo reikalų departamento, kuris yra skirtas projekto „Darbas su jaunimu gatvėje Klaipėdos mieste  II“ vykdymui.  Darbas su jaunimu gatvėje tęsiamas 114-oje seniūnaitijų: Aukuro, Volungėlės, Versmės, Vakarų, Brožynų, Laukininkų, Berželio, Budelkiemio, Bandužių, Želmenėlio, Pamario ir Debreceno. Šaltuoju sezono metu ar esant blogam orui darbas su jaunimu tęsiamas didžiuosiuose pietinės miesto dalies prekybos centruose: AKROPOLIS, BIG.  Pietinė miesto dalis pasirinkta neatsitiktinai. Policijos atstovų teigimu, čia pastebėta daugiausia sunkumų patiriančio jaunimo susibūrimo vietų, bei padaroma daugiausia  nusikaltimų.

IRD duomenimis,  2018 metais Klaipėdos mieste užfiksuotos 3338 nusikalstamos veikos. Iš jų 645 nusikalstamos veikos padarytos  viešose vietose, 230 nusikalstamų veikų  buvo susijusios su psichotropinėmis ir narkotinėmis medžiagomis  ir  88 nusikalstamas veikas įvykdė nepilnamečiai asmenys.  Tai tik dalis informacijos, bet būtent šie rodikliai labiausiai kelia  nerimą ne tik valstybinių įstaigų darbuotojams, bet ir pačiai visuomenei, bendruomenės nariams. Nerimą kelią ir kiti rodikliai gauti iš visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų- Klaipėdos mieste daugiausiai narkotines ir kitas psichotropines medžiagas vartojančio jaunimo. Atsižvelgiant į esamą situaciją,  jaunimo darbuotojai darbą gatvėję vykdo remdamiesi pirmine ir antrine prevencija. To pasekoje  stebima  nauda ir miesto gyventojams.

Vykdant projektą „Darbas su jaunimu gatvėje Klaipėdos mieste II“ yra matomas tikslas skatinti dar didesnį jaunuolių sąmoningumą, žalingų įpročių, priklausomybių, savižudybių, socialinių įgūdžių ir nusikalstamumo prevencijos klausimais. Pagrindinės problemos su kuriomis susiduria jaunuoliai yra santykių užmezgimas, konfliktų sprendimas, nukreipimas į institucijas, pozityvių veiklų atradimas ir įsiliejimas į bendruomenės gyvenimą. Pastebėta, jog kaikurioms problemoms išspręsti reikia daug laiko ir finansų. Darbo praktika patvirtina faktą, jog sėkmingam kontakto užmezgimui padeda bendra veikla ir pozityvus jaunuolių užimtumas. Organizuojant tokio pobūdžio laisvalaikį susiduriama su lėšų trūkumų norint realizuoti numatytus užsiėmimus (krepšinio žaidimą, futbolo žaidimą, aitvarų leidimą, piknikus).

Įtampą kelią ir pavojingos darbuotojų darbo sąlygos. Darbas vykdomas atvira forma, ten kur renkasi jaunimas- parke, prie laiptinės, parduotuvėse, aikštelėse. Darbo metu gali kilti pavojus darbuotojų saugumui, ilgėjant vakarams darbas gatvėje vyksta su vis didesnėmis kompanijomis. Protokoluose fiksuojami įvykiai, kai jaunimo darbuotojos neišvengiamai prasilenkdavo su jaunimu, kuris elgėsi chuliganiškai, niokojo visuomenės turtą, vartojo psichoaktyviasias medžiagas. Papildomas finansavimas galėtų būti kaip motyvacinis priedas, kompensuojantis nesaugias darbo sąlygas.

Darbo gatvėje metu yra geriausiai pažįstama tikroji situacija, kurioje yra jaunuolis. Būnant kartu jauno žmogaus realybėje,  galima geriausiai įvardinti jo poreikį ir suteikti labiausiai tinkamą pagalbos formą. Tarpininkavimas tarp jaunuolio ir įstaigų lengvina kontaktą, kurio pasekoje jaunas žmogus jaučiasi mažiau piktas, nesuprastas ir savo jausmų neišreiškia agresija gatvėje. Aktyvaus laisvalaikio rengimas yra efektyviausias įrankis pasiekti socialinę atskirtį patiriantį jaunimą.

Projekto „Darbas su jaunimu gatvėje Klaipėdos mieste II“ vykdytojos –  Laura Žalandauskaitė ir Greta Kauliuvienė

 

Active Citizens programos socialinis bendruomenės

projektas Sveika gyvensena- ne tik sportas

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro struktūriniame padalinyje Atvirose jaunimo erdvėse lankosi 14-29 m. jaunuoliai. Nemaža dalis jų yra moksleiviai ir studentai, atvykę iš kitų Lietuvos miestų ir kaimų mokytis Klaipėdos profesinėse mokyklose, kolegijose, universitete. Community workshop‘o metu dalyviai diskutavo apie tai, kad jaunuoliai dažnai maitinasi pusfabrikačiais, greito paruošimo patiekalais, susiduria su sunkumais gaminant maistą, akcentuoja tik sportą, pamiršdami sveikos mitybos reikšmę. Todėl kilo idėja organizuoti sveiko maisto gaminimo vakarus ir lengvo pobūdžio bendro fizinio parengimo treniruotes.

Projekto tikslas:

Skatinti jaunuolius rinktis sveikesnį gyvenimo būdą, diegiant sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžius, lavinant jaunuolių kritinį mąstymą, bendruomeniškumą.

Organizuojami sveiko maisto gaminimo vakarus ir lengvo pobūdžio bendro fizinio parengimo treniruotes bus suteikta galimybė jaunuoliams fiziškai sustiprėti, įgyti sveiko maisto gaminimo įgūdžių,  tobulinti savo socialinius įgūdžius  bendraujant, dalyvaujant bendroje veikloje.  Veikla virtuvėje padės jaunuoliams susipažinti ir su kitų šalių maistu bei kultūra, o įgyti maisto gaminimo įgūdžiai palengvins jų kasdieninį gyvenimą.

Planuojamos veiklos / programa:

Sveiko maisto gaminimo vakarai:

 • balandžio mėn. 13 d., 27 d.;
 • gegužės mėn. 11 d., 25 d.

Pulo turnyrai:

 • balandžio mėn. 23 d.;
 • gegužės mėn. 21 d.,

Stalo futbolo turnyrai:

 • balandžio mėn. 9 d.;
 • gegužės mėn. 14 d.

Stalo teniso turnyrai:

 • balandžio mėn. 13 d.;
 • gegužės mėn. 18 d.

Funkcinės treniruotės:

 • balandžio mėn. 9 d.;
 • gegužės mėn. 14 d.

Breiko treniruotė:

 • balandžio mėn. 16 d.;
 • gegužės mėn.  7 d.

Diskusija „Sveikos mitybos ABC“ su Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro specialistais, sportininkais gegužės mėn. 16 d.

Projekto pristatymo renginys miesto bendruomenei  gegužės mėn. 23 d.

 

„Šeimos „Instagramas“

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviros jaunimo erdvės 2018 metais vykdė programą „Šeimos „Instagramas”. Programa buvo vykdoma Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtomis valstybės biudžeto lėšomis.
Su jaunuoliais buvo vykdomas tiek grupinis, tiek individualus darbas, siekiant užtikrinti jauniems žmonėms saugią aplinką, teikti pagalbą sudėtingose situacijose, burti jaunuolius į kūrybines grupes, skatinti bendruomeniškumą, pilietiškumą, vykdyti pirminę prevenciją.
Nustatant ir įvertinant jaunuolių poreikius buvo atpažintos rizikingo jauno žmogaus elgesio prielaidos: pastebėta, kad šeimos tema yra labai aktuali šiai dienai, jaunuoliai, patiriantys sunkumų šeimoje, dažnai praranda motyvaciją, susiduria su socialinių įgūdžių trūkumais, patiria sunkumus dėl prastos savirealizacijos. Todėl didžiausias dėmesys šioje programoje buvo skiriamas šeimos vertybėms, kaip socialinių įgūdžių pamatui jauno žmogaus gyvenime.
Įtraukiant lankytojus į įvairias veiklas jaunimo darbuotojai stengėsi puoselėti jų pagarbą savo artimiesiems, tarpusavio supratimą, sąžiningumą bei meilę šeimai, pagarbą savo tėvynei. Jaunuoliai buvo mokomi ir skatinami elgtis atsakingai, draugiškai, dirbant komandoje, bendromis pastangomis ir idėjomis buvo siekiama bendruomeniškumo. Buvo organizuotos „Išgyvenimo” ir ,,Žiemos” stovyklos. „Išgyvenimo” stovykloje jaunimas išmoko orientuotis miške, gaminti maistą ant laužo, žaisti žaidimus, bendrauti, sužinojo dar negirdėtų istorinių faktų. Žiemos stovyklos metu jaunuoliai leido laiką kartu gamindami maistą, žaidė muzikinius, stalo ir sporto žaidimus, vyko meniniai užsiėmimai.
Jauni žmonės su darbuotojais buvo išvykę į edukacinės keliones – susitikimus, kurių tikslas – susipažinti su Lietuvos iškilių asmenybių istorija. Plungėje ir Rietave jie aplankė dvarus, sužinojo apie Lietuvos šviesuolių didikų Oginskių šeimos vertybes ir kultūros istoriją. Taip pat Atvirų jaunimo erdvių komanda svečiavosi Gargždų, Kretingos, Plungės, Rietavo atviruose jaunimo centruose bei atvirose jaunimo erdvėse.
Siekiant surengti veiklas, skatinančias jaunus žmones ugdyti gebėjimus, padedančius sėkmingai save realizuoti, ugdyti savanoriškumo pagrindus, lengviau integruotis į darbo rinką, programoje buvo vykdomos šios veiklos: grupiniai užsiėmimai – mokymai, breiko pamokos, kikbokso treniruotės; susitikimai su žymiais žmonėmis; sportiniai (stalo teniso, stalo futbolo, salės futbolo, rankų lenkimo, biliardo) turnyrai, treniruotės, kuriose, jaunuoliai lavino savo fizinius gebėjimus; foto užsiėmimai, kuriuose kartu su lektoriumi susipažino su fotografijos menu. Kūrybinės dirbtuvės leido prisiliesti prie baldų restauravimo; vyko muzikiniai užsiėmimai, repeticijos, koncertai. Atvirų jaunimo erdvių lankytojai – muzikantai dalyvavo „Gatvės muzikos dienoje” bei Šimtmečio renginiuose. Maisto gaminimo ir kino vakarai leido jaunimui pasijusti vienos didelės Atvirų jaunimo erdvių šeimos dalimi.
Programos rėmuose vyko tradiciniai atvirų jaunimo erdvių renginiai: respublikinis trumpo metro filmų, reklamų, muzikinių klipų festivalis – konkursas „Video virdulys”, Atvirų jaunimo erdvių gimtadienis bei Padėkos vakaras. Taip pat buvo įgyvendinti prevenciniai renginiai bei teikiamos individualios konsultacijos.
Buvo siekiama pagerinti Atvirų jaunimo erdvių darbuotojų gebėjimus ir kompetencijas, teikiant pagalbą jaunimui, taip pat skatinamas darbuotojų komandos darbo našumas ir efektyvumas. Tuo tikslu darbuotojų komandai buvo vykdomos darbuotojų žinių tobulinimo veiklos: komandos supervizijos, mokymai, edukaciniai-mokomieji susitikimai. Darbuotojai lankėsi Vilniaus Atvirame jaunimo centre „Mes”, Naujosios Vilnios atviroje jaunimo erdvėje, Pal. J. Matulaičio socialiniame centre, ,,Actio Catholico Patria” Kauno Atviro jaunimo centre ,,Vartai”.
Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atvirų jaunimo erdvės savo patalpose surengė respublikinę konferenciją ,,Darbo su jaunimu aktualijos Lietuvoje”, skirtą darbo su jaunimu aktualijoms ir iššūkiams aptarti bei pasidalinti gerąja patirtimi. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos miestų jaunimo darbuotojai, mokytojai, NVO atstovai, Atvirų jaunimo erdvių darbuotojai, skaityti pranešimai darbo su jaunimu gatvėje, mobilaus darbo, savanorystės, jaunų žmonių konsultavimo tema.
Visos veiklos jaunuliams vyko nemokamai, todėl, šios programos žemo paslaugų slenksčio dėka, jauni žmonės turėjo galimybę prisijungti prie visų išvardintų veiklų, ir tuo būdu išgyventi draugiškumą, bendruomeniškumą, bei patirti pokyčių ir galimybių svarbą savo gyvenime.

Atvirų jaunimo erdvių komanda

JAUNIMAS GATVĖJE: PADĖTI AR IGNORUOTI?

Kanados rašytojas, lektorius ir filantropas John Kehoe yra pasakęs, jog „kiekvienas žmogus yra ypatingas, unikalus ir vertas pagarbos”. Būtų galima manyti, jog panašiu principu grindžiamas visas bendravimas ir santykiai tarp žmonių. Tačiau ar tikrai visoms visuomenės grupėms tai galioja?
Visuomenėje vis dar yra nebylus stereotipas, jog jauni žmonės yra kvaili, neišmintingi, negebantys priimti sprendimų. Ypač dažnai yra „nurašomas” jaunimas, kuris nėra paklusnus visuomenės sukurtoms taisyklėms, maištauja, nusikalsta ir taip tolsta nuo mūsų sociumo bei tampa viena labiausiai atsiskyrusia visuomenės grupe. Kaip bebūtų ši jaunimo, leidžiančio savo laiką gatvėje, grupė yra itin jautriai reaguojanti į įvairius pokyčius, aplinkinių nuomonę, nesantaiką mokykloje, šeimoje, bendruomenėje. Galima sakyti, jog jaunimas leidžiantis laiką gatvėje yra labiausiai pažeidžiamas, todėl darbas su jais yra itin svarbus.
2018 metais nuo rugpjūčio 6 dienos, Klaipėdos miesto pietinėje, miegamųjų rajonų dalyje, kur vis dar yra daugiausia sunkumų patiriančio jaunimo susibūrimo vietų, bei padaroma daugiausia nusikaltimų, buvo vykdomas projektas „Darbas su jaunimu gatvėje Klaipėdos mieste”. Projektas buvo vykdomas Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atvirų jaunimo erdvių iniciatyva, kurį finansavo Jaunimo reikalų departamentas prie Lietuvos Respublikos Socialinės ir darbo apsaugos ministerijos. Projekto tikslas buvo vykdyti darbą su jaunimu gatvėje, neformaliose jų susibūrimo vietose siekiant mažinti jaunuolių socialinę atskirtį, lavinti jų socialinius ir bendravimo įgūdžius, didinti jų socializacijos galimybes. Vykdant projektą buvo bendradarbiaujama su įvairiomis institucijomis- Šeimos ir vaikos gerovės centru, Visuomenės sveikatos buriu, Policija ir kitomis įstaigomis, taip pat buvo organizuojami įvairūs renginiai ir užsiėmimai jaunimui leidžiančiam laiką gatvėje. Šiuo darbu buvo siekiama mažinti jaunuolių socialinę atskirtį, skatinti produktyvų laisvalaikio leidimą ir reikalui esant gauti tinkamą ir profesionalią pagalbą. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas su įstaigomis ir tarpininkavimas tarp šių įstaigų ir jaunimo suteikia ne tik galimybę greičiau gauti pagalbą sprendžiant darbo, mokslo, sveikatos ir kitas iškilusias problemas, bet skatina šią pagalbą priimti ir pačiam jos ieškoti. Jaunuolis gali būti palydėtas į tam tikrą įstaigą, jam gali būti suteikiama informacija apie galimą pagalbą. Dažnais atvejais pagalbą suteikia ir jaunimo darbuotojas, kuris gali konsultuoti įvairiais klausimais, padėti susikurti CV, susirasti reikiamą pagalbos kontaktą ir t.t. Šalia esantis suaugęs profesionalus darbuotojas taip padeda mokytis aktyviai veikti visuomenėje priimtinais būdais.
Lietuvoje darbas su jaunimu suprantamas kaip atviro darbo dalis. Bendrąja prasme darbas gatvėje yra suvokiamas kaip pagalba labiausiai pažeistoms visuomenės grupėms, siekiant rūpintis jų teisėmis ir orumo išsaugojimu. Pagalba yra teikiama ten, kur šie žmonės praleidžia daugiausiai laiko- parke, laiptinėje, prekybos centre, žaidimų aikštelėje. Šio projekto metu darbas su jaunimu dažniausiai vyko Sąjūdžio parke, Akropolyje, Big`o prekybos centre. Su jaunimu, leidžiančiu laiką gatvėje, dirbo psichologinį išsilavinimą turinčios projekto vykdytojas, kurios yra gerai susipažinusios su visa socialine sistema. Viso projekto metu su jaunimu dirbo 3 asmenys.
Projekto vykdymo laikotarpiu buvo užmegztas kontaktas gatvėje su daugiau nei 50 jaunuolių. Daugiau nei 30 iš jų dalyvavo įvairiuose susitikimuose ir renginiuose. Jaunimo darbuotojos užmezgė draugiškus bei patvarius santykius su jaunuoliais, kalbėjosi su jais jiems svarbiomis temomis. Buvo sprendžiamos patyčių, santykių, laisvalaikio ir kitos įvairios problemos.
Darbo gatvėje metu yra geriausiai pažįstama tikroji situacija, kurioje yra jaunuolis. Būnant kartu jauno žmogaus realybėje, galima geriausiai įvardinti jo poreikį ir suteikti labiausiai tinkamą pagalbos formą. Vykdant šį projektą sulaukta daug dėmesio ne tik iš socialinių partnerių, bet ir iš gatvės praeivių. Miesto gyventojai, įvairių bendruomenių nariai, socialiniai partneriai teigė, jog žinodami apie jaunimo darbuotojų darbą jautėsi saugesni ir užtikrinti jog reikiamu metu pagalba bus pasiekiama. Verta paminėti ir tai, jog tarpininkavimas tarp jaunuolio ir įstaigų lengvina kontaktą, kurio pasekoje jaunas žmogus jaučiasi mažiau piktas, nesuprastas ir savo jausmų neišreiškia agresija gatvėje. Tikimės, jog ši iniciatyva Klaipėdos mieste tik įsibėgėjo ir jaunas žmogus, leidžiantis laiką gatvėje, ir toliau galės būti išgirstas, įvertintas, suprastas ir sulaukti jam reikiamos pagalbos.

Straipsnį parengė projekto „Darbas su jaunimu gatvėje Klaipėdos mieste” vykdytoja Laura Žalandauskaitė

Praūžė festivalis – konkursas „Video virdulys 2018“

2018 m. lapkričio 17 d. socialiniame klube „Raketa” vyko Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atvirų jaunimo erdvių organizuotas audiovizualinio meno: trumpo metro kino, reklamų, muzikinių vaizdo klipų festivalis – konkursas „Video virdulys 2018″.
Festivalio konkursinėje programoje buvo pristatyta 20 trumpo metro kino, reklamų ir muzikinių vaizdo klipų, kuriuos vertino komisija ir išrinko geriausius. Dalyvių amžius: 14-29 m. Vertinimo komisiją sudarė: Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atvirų jaunimo erdviųvedėja Violeta Jokubynaitė, kino kūrėjas Arūnas Eimulis, bei „Vaizdas garsas.lt” savininkas Tautrimas Rupulevičius. Komisija visus konkursinėje dalyje dalyvavusius filmukus vertino pagal šiuos kriterijus: temos atskleidimas, idėja, originalumas, atlikimo kokybė, filmo meninis apipavidalinimas, kalbos kultūra, profesionalumas, ir išrinko 3, jų nuomone geriausius. Susirinkę žiūrovai taip pat galėjo balsuoti už jiems labiausiai patikusį filmuką ir jam įteikti žiūrovų simpatijų prizą.
Šiais metais pirmą kartą trumpo metro kino, reklamų, muzikinių vaizdo klipų festivalis – konkursas „Video virdulys 2018″ buvo tiesiogiai transliuojamas socialiniame tinkle „Facebook”. Tiesioginę transliaciją filmavo Algirdas Daniela.
Festivalio „Video virdulys 2018″ organizatoriai ir komisija sveikina nugalėtojus: komandą „Autentiški” (film. „Jupiteris”), A. Lisovskają, V.Gedgaudaitę, A. Kapliną, V. Golubovskij („Beauty”), A. Aistę Mažuolytę (film. „Pavyti”), žiūrovų simpatiją pelniusią Anastasiją Doncovą („Paris”)
Festivalio organizatoriai dėkoja visiems dalyviams, partneriams, Atvirų jaunimo erdvių savanoriams už pagalbą, puikią atmosferą festivalio metu. Tikimės, kad kitais metais dar daugiau jaunimo susidomės audiovizualiniu menu, o festivalis augs ne tik dalyvių skaičiumi, bet ir video temų bei formų įvairove.
Tai viena iš programos „Šeimos „Instagramas” veiklų, kurią finansuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Klaipėdos miesto savivaldybė.

Atvirų jaunimo erdvių komanda

 

Programa jaunimui – „Šeimos „Instagramas“

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviros jaunimo erdvėse 2018-2019 m. vykdoma Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programa „Šeimos „Instagramas”, kurią finansuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Vykdant šią programą didžiausias dėmesys bus skiriamas šeimos vertybėms: pagarba savo artimui, tarpusavio supratimas, sąžiningumas, meilė tėvynei. Veiklų metu susipažinsime su šiuolaikinėmis ir istorinėmis šeimomis, jų palikimu bei tradicijomis; bursime jaunuolius į darbines, kūrybines grupes, ugdysime jų bendruomeniškumą, atsakomybės jausmą, draugiškumą.
Šiame projekte numatytos veiklos 14-29 metų jaunimui Atvirose jaunimo erdvėse ir už jų ribų. Visi kartu vyksime į edukacines keliones į Plungę, Rietavą, Palangą, Kretingą Tiškevičių ir Oginskių dvarus, dalyvausime išgyvenimo ir žiemos stovyklose, vyks sporto turnyrai, trumpametražių filmų festivalis „Video virdulys”, maisto gaminimo vakarai, kino vakarai, susitikimai su žymiais žmonėmis, mokymai, sporto, muzikiniai, foto užsiėmimai. Visos veiklos nemokamos, tad visi norintys kviečiami prisijungti prie veiklų jau dabar.
Laukiame Atvirose jaunimo erdvėse, I. Simonaitytės g. 24, Klaipėda.

Atvirų jaunimo erdvių komanda
Informacija tel. 8 46 224738, el.p. atvira.erdwe@gmail.com, https://www.facebook.com/AtvirosErdvesJaunimoCentras/

 

Projektas „Žaidimų laboratorija II“

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviros jaunimo erdvės 2017 m. gegužės – gruodžio mėn. įgyvendino projektą „Žaidimų laboratorija II” finansuojamą Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekte jaunuoliams buvo vedamos diskusijos aktualiomis šių dienų temomis, žaidžiami komandiniai žaidimai, informuojami apie įsidarbinimo galimybes, įtraukiant juos į projektą „Atrask save”. Kartu su Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atvirų jaunimo erdvių darbuotojais jie rinko medžiagą, kūrė ir organizavo orientacinį žaidimą Klaipėdos mieste. Jaunuoliai savo indėliu aktyviai prisidėjo ir prie kitų projekte numatytų veiklų organizavimo bei įgyvendinimo. Didelę iniciatyvą rodė ir projekto veiklose dalyvavo NVO atstovai. Dalyvavo ir jaunuoliai gyvenantys vaikų namuose bei daugiau laiko leidžiantys gatvėse.
Projekto „Žaidimų laboratorija II” tikslas – skatinti jaunuolius pažinti Klaipėdos miestą, stiprinti jaunuolių pasitikėjimą savimi, atskleisti jų kūrybiškumą, saviraišką, savarankiškumą, iniciatyvumą, kuris suteiktų žinių ir įgūdžių prasmingam ir turiningam laisvalaikio praleidimui. Siekis sukurti orientacinį žaidimą, suteikiant jiems žinių apie Klaipėdos miesto nevyriausybines organizacijas, aukštąsias ir profesines mokyklas, istorines ir kultūrines vietas. Projektas „Žaidimų laboratorija II” vykdė ir įvairias kitas veiklas – erdvės lauke, stovyklos, žygis pajūriu, video virdulys, sporto savaitė, orientacinis žaidimas, naktis erdvėse.
Šis „Žaidimų laboratorija II” projektas turėjo įtakos bei atnešė didelę naudą Klaipėdos jaunuoliams, kurie galėjo įsitraukti į turiningą, prasmingą įvairių veiklų fortūną.
Iš viso šiame projekte dalyvavo – 432 jaunuoliai.

Gvidas Žaranskis