1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojami projektai:

  • Darbo su jaunimu gatvėje 2022 m. projektas „Gatvė jaunimui“, kurį įgyvendinant siekiama mažinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinę atskirtį ir didinti jo galimybes visaverčiai dalyvauti visuomenės gyvenime.
  • Atvirųjų jaunimo centrų veiklos 2022-2023 m. projektas, „Platforma“, kurį įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

2. „Europos solidarumo korpuso“ programa. KKLJC yra akredituota kaip priimančioji organizacija ir numato pagal šią programą 2022 m. priimti 2 tarptautinius savanorius.

3. Vykdomos  ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo Projekto nr. 07.1.1-CPVA-R-904-31-0012 „Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija, I etapas“ numatytos su jaunimu susijusios veiklos, bus sukurtos daugiafunkcinės strateginės partnerystės erdvės.