1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojami projektai:

  • Darbo su jaunimu gatvėje 2022 m. projektas „Gatvė jaunimui“, kurį įgyvendinant siekiama mažinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinę atskirtį ir didinti jo galimybes visaverčiai dalyvauti visuomenės gyvenime.
  • Atvirųjų jaunimo centrų veiklos 2022-2023 m. projektas, „Platforma“, kurį įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

2. „Europos solidarumo korpuso“ programa. KKLJC yra akredituota kaip priimančioji organizacija ir numato pagal šią programą 2022 m. priimti 2 tarptautinius savanorius.

3. Vykdomos  ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo Projekto nr. 07.1.1-CPVA-R-904-31-0012 „Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija, I etapas“ numatytos su jaunimu susijusios veiklos, bus sukurtos daugiafunkcinės strateginės partnerystės erdvės.

***

 

Europos Sąjungos jaunimo mainų programos Erasmus + projekte „RA.ME – Following Circe“

2022 m. rugpjūčio – rugsėjo mėnesį Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro teatro studijos „Aušra“ mokiniai dalyvavo Europos Sąjungos jaunimo mainų programos Erasmus + projekte „RA.ME – Following Circe“ Italijoje.

Projekto tikslas –  interkultūrinis dialogas, jaunimo įsitraukimas į svarbius socialinius, kultūrinius įvykius. Teatro meno principu jaunimas diskutavo apie ilgametės Europos vertybes – laisvę, socialinę atsakomybę, muzikinį, teatro meno kultūrinį kiekvienos dalyvaujančios šalies palikimą.

Projekto metu vyko kūrybinės dirbtuvės, seminarai, teatro meno laboratorija, kultūrinė pažintinė programa, sukurtas bendras spektaklis.

Projekte dalyvavo Italijos, Portugalijos, Rumunijos ir Lietuvos jaunimas.