Olimpiados

Informacija teikiama tel. 846 410978, mob. 8650 92824,  el.paštas – olimpiadoskjc@gmail.com

***

Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų Klaipėdos miesto etapo balandžio mėnesio planas (informacija ruošiama)

***

2020-2021 MOKSLO METŲ OLIMPIADŲ GRAFIKAS

2020-2021 MOKSLO METŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZACINIS KOMITETAS IR VERTINIMO KOMISIJOS 1+priedas+(vertinimo+komisijos)  Patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ŠV1-310)

Eil. Nr.RenginysMiesto organizavimo dataSavaitės dienaValandaVieta
1.Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11/III gimn. kl.)2021 m. sausio 8 d.Pn10.00 val.Nuotoliniu būdu
2.Respublikinis anglų kalbos konkursas (9-10/I-II gimn. kl.)2021 m. kovo 2 d.A10.00 val.Nuotoliniu būdu

 

3.Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-12/I-IV gimn. klasių mokiniams2021 m. sausio 27 d.T12.00 val.Nuotoliniu būdu
4.59-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada2021 m. sausio 7 d.K10.00 val.Nuotoliniu būdu
5.Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada (11/III gimn. kl.)2021 m. vasario 3 d.T10.00 val. 

Nuotoliniu būdu

 

6.Lietuvos mokinių vokiečių kalbos konkursas (8 kl.)2021 m. vasario 3 d.T10.00 val.Nuotoliniu būdu

 

7.32-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (8, 9-12/I-IV gimn. kl.)II etapas 2020 m. gruodžio 15 d.A9.30 val.Nuotoliniu būdu
8.32-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (8, 9-12/I-IV gimn. kl.)III etapo I dalis 2021 m. sausio 26 d.A9.30 val.Nuotoliniu būdu
9.53-ioji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada2021 m. sausio 14 d.K10.00 val.Nuotoliniu būdu
10.Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiada (11-12/III-IV gimn. kl.)2021 m. sausio 20 d.T9.00 val.Nuotoliniu būdu
11.69-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9-12/I-IV gimn. kl.)2021 m. sausio 15 d.Pn9.00 val.Nuotoliniu būdu
12.Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursasRegistracija vyksta iki 2021 m. vasario 15 d. (nuoroda žr. prie meninio skaitymo)Nuotoliniu būdu
13.Lietuvos mokinių technologijų olimpiada2021 m. kovo 25 d

 

K

 

9.00 val.Nuotoliniu būdu

 

14.68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9-12 kl.)2021 m. sausio 21 d.K10.00 val.Nuotoliniu būdu
15.28-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios) kalbos olimpiada (10-11/II-III gimn. kl.)2021 m. vasario 11 d.K9.00 val.Nuotoliniu būdu

 

16.28-oji Lietuvos mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiada (10-11/II-III gimn. kl.)2021 m. vasario 11 d.K9.00 val. 

Nuotoliniu būdu

17.26-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada (11-12 kl.)2021 m. kovo 5 d.Pn10.00 val.Nuotoliniu būdu

 

18.Lietuvos mokinių dailės olimpiada2021 m. vasario 9 d.A9.00 val. 

Nuotoliniu būdu

19.30-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10-12/II-IV gimn. kl. kl.)2021 m. vasario 26 d.Pn10.00 val.Nuotoliniu būdu

 

20.53-iasis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas2021 m. sausio 19 d. komisijos posėdisA15.00 val.Nuotoliniu būdu
21.33-ioji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9-12/I-IV gimn. kl.)2021 m. kovo 17 d.T10.00 val.Nuotoliniu būdu

 

22.Lietuvių kalbos olimpiada tautinių mažumų mokyklų mokiniams2021 m. vasario 4 d.K10.00 val.Nuotoliniu būdu

 

23.50-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas2021 m. vasario 2d. renkasi komisijaA15.00 val.Nuotoliniu būdu
24.Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada 3-4 klasių mokiniams2021 m. kovo 24 d.T13.00 val.Kontaktiniu būdų

 

25.Lietuvos mokinių muzikos olimpiada2021 m. vasario 10 d.T13.00 val.Nuotoliniu būdu

 

26.5-oji  Lietuvos 5-8 kl. mokinių Gamtos mokslų-biologijos (Steam) olimpiada2021 m. balandžio 14 d.T10.00 val.Nuotoliniu būdu

 

27.Klaipėdos miesto 8 klasių mokinių jaunųjų fizikų olimpiada2021 m. balandžio 28 d.Pn10.00 val.Nuotoliniu būdu

 

28.Klaipėdos miesto mokyklų 8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada2021 m. kovo 18 d.K14.00 val.Nuotoliniu būdu

 

29.Klaipėdos miesto tautinių mažumų mokyklų 8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada2021 m. kovo 16 d.A13.00 val. 

Nuotoliniu būdu

30.Klaipėdos miesto mokyklų 8 klasių mokinių rusų (gimtosios) kalbos olimpiada2021 m. balandžio 19 d.P10.00 val. Nuotoliniu būdu
31.Klaipėdos krašto 8 klasių mokinių profesoriaus Stasio Vaitekūno geografijos olimpiada2021 m. balandžio 16 d.Pn10.00 val.Nuotoliniu būdu

 

32.Klaipėdos miesto mokyklų 8 klasių mokinių dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) olimpiada2021 m. kovo 4 d.K13.00 val. 

Nuotoliniu būdu

33.Klaipėdos miesto mokyklų 8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada2021 m. kovo 23 d.A14.00 val. 

Nuotoliniu būdu

34.Klaipėdos miesto mokyklų 8 klasių mokinių istorijos olimpiada2021 m. balandžio 23 d.Pn12.00 val.Nuotoliniu būdu

 

35.Klaipėdos miesto mokyklų 8 klasių mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiada2021 m. kovo 16 d.A14.00 val. 

Nuotoliniu būdu

36.Klaipėdos miesto mokyklų 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada2021 m. kovo 5 d.Pn13.00 val. 

Nuotoliniu būdu