Olimpiados

Informacija teikiama tel. 846 433181,  el.paštas – olimpiadoskjc@gmail.com

Olimpiadų laikas ir vieta yra patikslinami prie kiekvienos olimpiados skilties.