Olimpiados

Informacija teikiama tel. 846 410978,  el.paštas – olimpiadoskjc@gmail.com

Olimpiadų laikas ir vieta yra patikslinami prie kiekvienos olimpiados skilties.

 

 

grafikas (priedas) (3)