Naujienos
Sveikiname dainos studiją „Keberiokšt“

tarptautinio festivalio - konkurso laureatus!

birželio
11
Sveikiname

vaikų šokių studiją „Vijurkas“ VII tarptautiniame vaikų ir jaunimo šokio konkurse „Coda 2019“ užėmus III vietą! Mokytojos – Violeta Šleinienė, Laura Šleiniūtė, Milda Ruginytė- Šimkuvienė.

birželio
10
Sveikiname

dizaino studijos „Kukutis“ mokinę Gustę Česnauskaitę tarptautinio vaikų piešinių konkurso „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“ laureatę! Mokytoja – Renata Sondaitė – Bunevičienė. Konkurse „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“ buvo pristatyti 1768 piešiniai iš 13 šalių (Baltarusijos, Estijos, Indijos, Ispanijos, JAV, Kinijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos, Rusijos, Slovakijos, Slovėnijos).

birželio
10
Piešinių konkurso „Pasieniečiai – Lietuvos valstybės sienos sargyboje“ rezultatai

birželio
04
Sveikiname

choreografijos studiją „Inkarėlis“ 12 šalies šokių festivalyje - konkurse „Ant bangos 2019“ užėmus: šokis „No excuses“ - II vietą, šokis „Pakelkim šokį“ – II vietą, šokis „Čigonišku ritmu“ – II vietą. Mokytoja – Donata Meiliūtė - Paulauskienė.

birželio
03
Sveikiname dizaino studijos „Kukutis“ mokinius

dizaino studijos „Kukutis“ mokinius tarptautinio tapybos ir grafikos konkurso „Mano tėvynėje“ (Baltarusija) laimėtojus: Agnė Saliamonavičiūtė - laureato diplomas ir medalis, Danielė Ūla Pliuskytė - laureatė, Marija Tallat – Kelpšaitė - laureatė, Saulė Šeputytė - laureatė, Jonas Čepulis - laureatas. Mokytoja – Renata Sondaitė - Bunevičienė.

gegužės
29
Sveikiname šokių studiją „Vijurkas“

Sveikiname vaikų šokių studiją „Vijurkas“, tarptautiniame šokių grupių šventėje - konkurse „Šokių pynė 2019“ užėmus: jaunučių šokis „Geniukai“ - 1 vietą, jaunučių šokis „Gaspadinė“ - 2 vietą, jaunių šokis „Trys siūleliai“ - 3 vietą, jaunimo grupė „Pavasarėlis“ - 1 vietą. Mokytojos – Violeta Šleinienė, Laura Šleiniūtė, Milda Ruginytė- Šimkuvienė.

gegužės
27
Apklausa tėvams ir vaikams

kviečiame aktyviai mokinius ir tėvus dalyvauti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus parengtoje apklausoje dėl teikiamų paslaugų prieinamumo gerinimo Klaipėdos miesto biudžetinėse neformaliojo vaikų švietimo įstaigose.

gegužės
20
Sveikiname

Skaitovų, poetinio teatro būrelio mokinį - Dominyką Adomaitį, tapus mokinių meninio skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkurso „Lietuviško žodžio šviesoje...“ laureatu. Mokytoja - Audra Lenkauskienė.

gegužės
17
Sveikiname

dainos studijos „Keberiokšt“ mokinius 10-ajame tarptautiniame populiariosios muzikos vokalo konkurse „Linksmieji perliukai“ laimėjus: Gedas Naktinis - I vietą, Paula Jereminaitė – II vietą. Mokytojai – Regina Vindžigalskienė, Algirdas Zigmantas, koncertmeisteris – Zigmantas Gaubas.

gegužės
15
Sveikiname

tautinės muzikos ansamblio „Ralio“ mokinius (Mokytojai – Rima Spalinskienė, Irmantas Mikalonis) respublikiniame instrumentinės muzikos festivalyje – konkurse „Linksmoji banga – 2019“ užėmus I- vietą!

gegužės
13
Sveikiname

Skaitovų, poetinio teatro būrelio ugdytinius (mokytoja - Audra Lenkauskienė) meninio skaitymo konkurse (Jaunimo pilietinio ir tautinio ugdymo projektas) užėmus: Nerijai Baltutytei – III vietą, Uršulei Knabikaitei – III vietą.

gegužės
06