Tai elektroninė platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias

https://patyciudezute.kkljc.lt

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro ,,Patyčių dėžutės“ veikimo tvarka