Dorinis ugdymas (tikyba ir etika)

Klaipėdos miesto mokyklų 8 klasių mokinių dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) olimpiada

Olimpiada vyko 2021 m. kovo 4 d. 13.00 val. nuotoliniu būdu.

Etikos grupės mokiniai, užėmę prizines vietas:

Adrija Ryžkovaitė, I vieta, Klaipėdos Liudviko Stulpini progimnazijos 8 klasės mokinė, mokytoja Eglė Jociuvienė;

Džiugas Šalaševičius, II vieta, Klaipėdos licėjaus 8 klasės mokinys, mokytoja Raimonda Mineikienė;

Ilzė Liškauskaitė, III vieta, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos 8 klasės mokinė, mokytoja Gražina Jokšienė.

Tikybos grupės mokiniai, užėmę prizines vietas:

Vaiva Evaltaitė, I vieta, Klaipėdos Sendvario progimnazijos 8 klasės mokinė, mokytoja Aurelija Žitkuvienė;

Vilnė Simanaitytė, II vieta, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos 8 klasės mokinė, mokytojas Ernestas Butikis;

Viltė Gaudiešiūtė, III vieta, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos 8 klasės mokinė, mokytoja Lina Maurienė.