Klaipėdos miesto 8 klasių mokinių dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) olimpiada vyks 2022 m. kovo 2 d., 13.00 val. Klaipėdos Vydūno gimnazijoje arba nuotoliniu būdu.