Klaipėdos miesto 8 klasių mokinių dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) olimpiada planuojama 2023 m.