Dorinis ugdymas (tikyba ir etika)

Klaipėdos miesto mokyklų 8 klasių mokinių dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) olimpiada

 

Olimpiada vyks 2021 m. kovo 4 d. 13.00 val. Klaipėdos Vydūno gimnazijoje.