Klaipėdos miesto 8 klasių mokinių dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) olimpiada vyks 2024 m. kovo 6 d. 13 val. Klaipėdos Vydūno gimnazijoje (Sulupės g. 26)