Dorinis ugdymas (tikyba ir etika)

Klaipėdos miesto mokyklų 8 klasių mokinių dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) olimpiada

 

Olimpiada vyko 2020 m. kovo 5 d. 13.00 val. Klaipėdos Vydūno gimnazijoje.

 

Mokiniai, užėmę prizines vietas:

Arnas Venys, I vieta (etika), Klaipėdos “Smeltės” progimnazijos 8 kl. mokinys, mokytoja Rima Lankelienė;

Gabrielė Titliūtė, I vieta (tikyba), Klaipėdos licėjaus 8 kl. mokinė, mokytojas Remigijus Oželis;

Aistė Petkevičiūtė, II vieta (etika), Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 8 kl. mokinė, mokytoja Eglė Jociuvienė;

Darija Oželytė, II vieta (tikyba), Klaipėdos licėjaus 8 kl. mokinė, mokytojas Remigijus Oželis;

Urtė Skominaitė, III vieta (etika), Klaipėdos “Versmės” progimnazijos 8 kl. mokinė, mokytoja Vilija Buivydienė;

Goda Rudytė, III vieta (tikyba), Klaipėdos “Verdenės” progimnazijos 8 kl. mokinė, mokytoja Lina Budreckienė.