ES-plakatas_A3_jungtys-svetainei.jpg

Jaunimo reikalų agentūra ir partneriai įgyvendina projektą „JUNGTYS” 07-020-P-0001 laikotarpiu 2024-03-06-2028-02-29, kurio tikslas mažinti neaktyvių jaunų žmonių skaičių, tikslingai dirbant su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais (potencialiais NEET) bei NEET grupėje esančiais jaunuoliais, nuosekliai įgyvendinant intervencines priemones (siekiant padėti jaunuoliams sugrįžti į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą) bei užtikrinant prevencinių priemonių, atliepiančių konkrečių jaunų žmonių poreikius, įgyvendinimą.

Projektas prisidės prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, lavinant jauno žmogaus asmeninius ir socialinius įgūdžius, suteikiant jaunam žmogui žinių ir gebėjimų, leidžiančių integruotis į darbo rinką ir (ar) grįžti į švietimo sistemą, integruotis į visuomenę, taip prisidedant prie skurdo ar socialinės atskirties mažinimo.

Projekto tikslinė grupė – mažiau galimybių turintis jaunimas (toliau-MGT) ir neaktyvūs jauni žmonės (toliau-NEET). Mažiau galimybių turintis jaunimas ir neaktyvus jaunas žmogus suprantami taip, kaip jie apibrėžti Jaunimo politikos pagrindų įstatyme.

Dalyviams bus teikiamos šios paslaugos:

 1. Individualus darbas su jaunimu, siekiant stiprinti jo gebėjimus spręsti kasdienio gyvenimo problemas ir užtikrinti kasdienių poreikių tenkinimą pagal individualius veiklos planus;
 2. Darbas su jaunimo grupėmis, siekiant ugdyti asmenines, tarpasmenines ir profesines kompetencijas;
 3. Pagalbos pažįstant save paslaugos;
 4. Socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslauga;
 5. Motyvavimo paslaugos;
 6. Informavimo apie jauno žmogaus galimybes paslaugos;
 7. Tarpininkavimo užimtumo, švietimo įstaigose paslaugos;
 8. Palydėjimo, mentorystės paslaugos;
 9. Pagal poreikį teikiamos siauros srities specialistų (psichologo, teisininko, užimtumo specialisto, sveikatos specialisto, priklausomybių specialisto, korepetitoriaus ir pan.)
 10. Kitos veiklos ir (ar) paslaugos, skirtos tikslinei grupei, teikiamos pagal individualius veiklos planus;
 11. Privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimas už NEET.

Projekto apimtis – iki 2028 m. projekto veiklose sudalyvaus 8000 asmenų (iš jų 1481 sostinės regione ir 6519 vidurio ir vakarų regione). Iš jų 30% baigę dalyvauti veiklose, pradės mokytis, ieškoti darbo, pradės dirbti, įskaitant savarankišką darbą.

Bendra projekto finansavimo suma – 13 365 750,21 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto Jungtys“ partneriai:

 • Kelmės kultūros centras
 • Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras
 • Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „TAURAGĖS APSKRITASIS STALAS“
 • VšĮ „Gerumo rankos“
 • Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
 • Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras
 • Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“
 • Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras
 • Skuodo atviras jaunimo centras
 • Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokykla
 • Joniškio rajono švietimo centras
 • Viešoji įstaiga Telšių jaunimo centras
 • Rietavo atviras jaunimo centras
 • Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
 • Šakių socialinių paslaugų centras
 • VšĮ „Ariogalos tėkmė”“
 • Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras
 • VšĮ „Asmenybės ugdymo kultūros centras“
 • Švenčionių miesto kultūros centras
 • VšĮ „Actio Catholica Patria“
 • Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras
 • Širvintų sporto centras
 • Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras
 • Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis”
 • Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras
 • VšĮ Užimtumo centras
 • Šiaulių menų mokykla
 • Viešoji įstaiga Palangos jaunimo ir savanorystės centras
 • Elektrėnų kultūros centras
 • Panevėžio atviras jaunimo centras
 • Jonavos rajono savivaldybės Grigorijaus Kanovičiaus viešoji biblioteka
 • VšĮ „Ne imti, bet duoti“
 • Molėtų kultūros centras

https://www.facebook.com/share/r/XZSqCn8tRC8xDcxF/

https://www.youtube.com/watch?v=vJ8k-YGKmQI

 

Projektas „Pažink save“

Projektas „Pažink save“ – padės jaunimui atrasti savo kelią visuomenėje

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro struktūrinis padalinys Atviras jaunimo centras 2024 m. vykdys projektą „Pažink save“. Projekto tikslas – sukurti jaunimui draugiškų, nemokamų paslaugų tinklą, kuris padėtų jaunuoliams pažinti save, paruoštų darbo rinkai ir supažindintų su karjeros galimybėmis. Šiam tikslui pasiekti buvo suformuoti trys uždaviniai: 1) supažindinti jaunimą su įdarbinimo, studijų ir savanorystės galimybėmis; 2) organizuoti veiklas ir renginius, kurie skatintų jauno žmogaus savęs pažinimą, savivertės didinimą ir lyderystę; 3) stiprinti darbuotojų ir savanorių kompetencijas, lavinti darbo su jaunimu įgūdžius.

Dirbant su jaunimu ir vykdant jaunimo informavimą ir konsultavimą pastebėta, kad jaunimas nepažįsta savęs t.y. nežino ne tik savo asmeninių galimybių, kaip galėtų realizuoti save, bet ir kur galėtų pritaikyti savo sugebėjimus ir tokiu būdu įsitvirtinti visuomenėje atradus sau tinkamą profesiją. Dažnai jaunuolis pasirinkdamas norimos profesijos studijas, studijuodamas, pamato, kad tokia studijų programa nėra jam tinkama ir nepateisina jo lūkesčių ir galimybių, dėlto nutraukia savo mokymosi procesą. Taip pat jaunimui ne visada aišku, kokios būtų ateities darbo perspektyvos baigus studijas. Šios sąlygos stumia jauną žmogų į nežinomybę, kas gali paskatinti destruktyvų elgesį tiek savo, tiek kitų atžvilgiu. Šiuo projektu bus siekiama sukurti jaunimui draugiškų, nemokamų paslaugų tinklą, kurio tikslas padėti jaunuoliams pažinti save, paruošti save darbo rinkai, bei supažindinti su karjeros galimybėmis.

Projekto įgyvendinimo metu jaunimui siūlysime daug įvairių renginių, veiklų, programų. Bus rengiami įvairūs mokymai jaunimui siekiant supažindinti jaunuolius su jiems aktualios profesijos ypatumais ir karjeros galimybėmis, edukacinės – pažintinės išvykos į įvairias įstaigas, kuriose profesijų atstovai pristatys jaunuoliams savo darbo specifiką, supažindins su savo darbo kasdienybe. Bus organizuojamos ir patyriminės veiklos, protmūšiai, sportinės varžybos, paskaitos, diskusijos atliepiant projekto dalyvių poreikius. Taip pat Atvirame jaunimo centre bus rengiamas pokalbių ciklas „Sėkmės istorijos“ – susitikimai su savo srities profesionalais, žymiais žmonėmis, kurių metu bus dalinamasi gerąja patirtimi, o jaunimas turės galimybę paklausti jiems rūpimų klausimų. Taip pat jaunuoliams bus suteiktos individualios karjeros specialistų konsultacijos.

Viena iš karjeros kompetencijų sudėtinių dalių yra savęs pažinimo kompetencija, todėl projekto metu daug dėmesio skirsime tobulinti jaunuolių gebėjimus pažinti savo asmenybės stipriąsias ir silpnąsias puses, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, atrasti savirealizacijos būdus ir priemones. Projektas „Pažink save“ padės jaunuoliams kritiškiau įsivertinti savo asmenines galimybes, supažindins su įvairiomis profesijomis iš arčiau bei padės jaunuoliams atrasti savo kelią visuomenėje. Visos šios veiklos projekte yra nemokamos, nes projektą finansuoja Jaunimo reikalų agentūra prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Visos projekto veiklos – nemokamos, nes projektą finansuoja Jaunimo reikalų agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, projekto įgyvendinimui skirta 20 tūkst. eurų.

Parengė

Projekto „Pažink save“ vadovas Domininkas Malajavas

 

Projektas „Savas kiemas 2“

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviras jaunimo centras 2024 m. vykdo projektą  ,,Savas kiemas 2“, kurio tikslas – mažinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinę atskirtį, didinti jo galimybes, visaverčiai dalyvauti visuomenės gyvenime bei ugdyti pilnavertės asmenybės savimonę. Siekiant įgyvendinti šį projektą, suformuoti trys uždaviniai: 1) užmegzti santykius su jaunuoliais, leidžiančiais laiką gatvėje, kurie patiria sunkumus ir jiems reikalinga pagalba bei palaikymas; 2) stiprinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinius įgūdžius, pasitikėjimą savimi bei motyvaciją; 3) stiprinti darbuotojų, dirbančių su jaunimu gatvėje, kompetencijas.

Projektinės veiklos jau pradėtos įgyvendinti, o vienas iš renginių – kelionė į Telšius, minint jaunimo globėjo kun. Jono Bosko (1815-1888) dieną. Svarbiausia kun. Bosco veikla buvo jaunimo auklėjimas ir jų dorovinis bei dvasinis ugdymas. Jis turėjo auklėjimo būdą, vadinamąją Prevencinę auklėjimo sistemą, kurią galima apibūdinti vienu sakiniu – ” geriau prieš tai auklėti, negu po to bausti”. Visa tai – istorinės šiandienio darbo su jaunimu ištakos. Susitikimo Telšiuose metu projektą vykdantys darbuotojai dalijosi patirtimi su broliais saleziečiais (Jono Bosko įkurta kongregacija), kartu vykęs jaunimas susitiko su bendraamžiais iš Telšių.

Norėdami atliepti jaunuolių poreikius ir spręsti iškilusias problemas jaunimo darbuotojai gatvėje visus metus vykdys susitikimus su jaunuolių grupėmis, individualias konsultacijas, suteiks informaciją aktualiais klausimais, vykdys diskusijas, edukacinius užsiėmimus, stalo žaidimus ir kt. Šių veiklų metu bus kuriamas draugiškas kontaktas su jaunuoliais, skatinama jaunuolių socialinė integracija, ugdomi komunikaciniai ir darbo komandoje įgūdžiai. Jaunuoliai bus kviečiami atrasti naujus potyrius ir sužinoti apie Atviro jaunimo centro teikiamas galimybes bei jomis naudotis.

Viena iš siekiamybių bus tarpininkauti tarp jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, ir valstybės bei savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, atstovauti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, interesus, sprendžiant klausimus, kurie susiję su jo gyvenimo kokybės gerinimu.

Visos šios veiklos projekte jaunuoliams yra nemokamos, nes projektą finansuoja Jaunimo reikalų agentūra prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto vykdymui skirta 21888,00 Eur suma. Lėšos bus naudojamos darbuotojų žinių gilinimui, kompetencijų stiprinimui, bei jaunuolių sporto, kūrybinėms, patyriminėms edukacijoms ir kitoms veikloms finansuoti.