Atnaujinta: 2023-09-04

Korupcijos prevencija

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras korupcijos prevenciją vykdo vadovaudamasis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos teisės aktais >>>

Informacija pageidaujantiems pranešti apie korupcinius pažeidimus 

Kviečiame informuoti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas ir pan.).

Informacija* priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Jei kreiptasi raštu nurodant adresą, apie nagrinėjimo rezultatus asmeniui atsakoma raštu.

*PRIMENAMA, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta ir baudžiamoji atsakomybė.

Informaciją galite pateikti  telefonu (8 46) 410972 arba el. paštu: antikorupcija@kkljc.lt . Kontaktinis asmuo – Renata Griciūtė.

Pranešimai apie korupciją

Informuojame, kad Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre iki 2022 m. sausio 1 d. nebuvo gautas nė vienas pranešimas, kuris būtų susijęs su piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi ar korupcija.