Atnaujinta: 2024-02-14

Korupcijos prevencija

PAREIGYBĖS, Į KURIAS SKIRIANT ASMENĮ, TEIKIAMAS RAŠYTINIS PRANEŠIMAS STT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ASMENĮ

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

Atviro jaunimo centro vedėjas

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas

Choreografijos studijos „Inkarėlis“ vedėjas

Teatro studijos „Aušra“ vedėjas

Kultūrinės ir akademinės raiškos skyriaus vedėjas

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS 2021 METAIS

Veiklos sričiu vertinimo išvada 2021

DOKUMENTAI

Informaciją galite pateikti  telefonu (+370 46) 410972 arba el. paštu: antikorupcija@kkljc.lt . Kontaktinis asmuo – Renata Griciūtė.

Pranešimai apie korupciją

Informuojame, kad Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre iki 2023 m. sausio 1 d. nebuvo gautas nė vienas pranešimas, kuris būtų susijęs su piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi ar korupcija.

 

Mokymai antikorupcinio švietimo tema

Antikorupcinio švietimo mokymosi sistema: https://www.skaidrumozenklelis.lt/

https://emokymai.stt.lt/

https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/4934

Informacija apie „Skaidrumo akademiją“ mokytojams: https://skaidrumoakademija.lt/mokytojams/

Daugiau informacijos antikorupcine tema

STT karštoji linija: https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.168154

Korupcijos prevencijos priemonės ir jų įgyvendinimo teoriniai ir praktiniai aspektai: https://www.stt.lt/data/public/uploads/2022/02/kptkpvp-02-25.pdf