Atnaujinta: 2020-09-24

Konkursai ir laisvos darbo vietos

KONKURSAI Į ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGAS

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

MERAS

 

DĖL KONKURSŲ Į ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGAS

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 (toliau – Aprašas), 7, 16, 17, 18, 24 punktais, 19.3, 19.4 papunkčiais, prašome nuo 2020 m. balandžio 30 d. iki konkurso datos (konkurso data nurodyta lentelėje) švietimo įstaigos interneto svetainėje (toliau – interneto svetainė) skelbti konkurso vadovo pareigoms eiti skelbimą. Interneto svetainės skelbime prašome nurodyti šią informaciją:

„2020 m. balandžio 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia konkursą Klaipėdos (Jūsų įstaigos pavadinimas) direktoriaus pareigoms eiti. Pretendentų konkurso atrankos posėdžio data – 0000-00-00 (data nurodyta lentelėje, prašome įsikelti). Išsamesnė informacija – pagrindiniame skelbime www.klaipeda.lt skiltyje Gyventojui/Karjera.“ Interneto svetainės nuorodą į skelbimą prašome atsiųsti el. p. Edita.Dimsiene@klaipeda.lt .

Prašome pagal Aprašo nustatytus reikalavimus iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. pateikti:

  1. Sprendimą dėl kandidatų į komisijos narius švietimo įstaigos tarybos pirmininko vardu, nurodant protokolo datą, numerį, kiekvieno kandidato į komisijos narius vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pareigas, ir patvirtinant, kad kiekvienas teikiamas kandidatas atitinka visus Apraše komisijos nariui nustatytus reikalavimus;
  2. Švietimo įstaigos socialinio partnerio raštą apie kandidatą į komisijos narius, nurodant kandidato į komisijos narius vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pareigas, ir patvirtinant, kad teikiamas kandidatas atitinka visus Apraše komisijos nariui nustatytus reikalavimus.

Pateikiame švietimo įstaigų sąrašą, kuriose skelbiami vieši konkursai įstaigų vadovų pareigoms eiti:

Eil. Nr.Įstaigos pavadinimasKonkurso paskelbimo dataKonkurso atrankos posėdžio data
1.Klaipėdos futbolo sporto mokykla2020-04-302020-09-17
2.Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras2020-04-302020-09-17
3.Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykla2020-04-302020-09-17
4.Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija2020-04-302020-09-23
5.Klaipėdos Tauralaukio progimnazija2020-04-302020-09-23
6.Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija2020-04-302020-09-23
7.Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras2020-04-302020-10-01
8.Klaipėdos Litorinos mokykla2020-04-302020-10-01

 

Savivaldybės merasVytautas Grubliauskas

 

Edita Dimšienė, tel. (8 46) 39 32 28, el. p. Edita.Dimsiene@klaipeda.lt

 

***