Atnaujinta: 2022-01-19

Konkursai ir laisvos darbo vietos

Turite puikių idėjų ir pasiūlymų, norite įgyvendinti jas. Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos ir atverti naujas galimybes vaikams ir jaunimui. Užauginkime šiuolaikišką ir modernią ateities kartą!

Norėdami prisijungti prie mūsų bendruomenės – siųskite savo pasiūlymus ir CV el. pašto adresu: saule.barauskaite@kkljc.lt

 

***

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras skelbia atranką į laisvą darbo vietą:

 1. Pedagoginė pareigybė: metodininkas (atsakingas už Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimą, metodinės pagalbos šiais klausimais teikimą mokytojams).
 2. Darbo vieta: Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras, Puodžių g. 1, Klaipėda.
 3. Darbo krūvis: 1 etatas, 40 valandų per savaitę.
 4. Darbo sutartis: neterminuota.
 5. Kvalifikaciniai reikalavimai:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu  arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su  profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

5.2. turėti 2 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį, patirtį;

5.3. pedagogo kvalifikaciją;

5.4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas;

5.5. taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų bei raštvedybos taisyklių reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

5.6. mokėti kaupti, sisteminti informaciją.

 

Gyvenimo aprašymą prašome pateikti el. paštu info@kkljc.lt iki 2022 m. sausio 24 d. 17.00 val. Telefonas pasiteirauti 8 (46) 41 09 72.

Pokalbiui kviečiami pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus.

Į atranką prašome atsinešti išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus arba jų kopijas.

 

***

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras skelbia atrankas į laisvas darbo vietas:

 1. Pareigybė: Darbo su jaunimu specialistas.

Darbuotojas organizuoja ir vykdo veiklas Atvirose jaunimo erdvėse ir Klaipėdos miesto gatvėse, Darbo su jaunimu metu darbuotojas bendrauja su atskirais jaunais žmonėmis ar jaunuolių grupėmis jų susibūrimo vietose (žaidimų aikštelėse, gatvėse, kiemuose, parkuose, prekybos centruose, kavinėse ir pan.).  Darbuotojas jauniems žmonėms įvairiomis formomis teikia asmeninę, socialinę bei ugdomąją pagalbą arba nukreipia, palydi į institucijas, organizacijas.

 1. Darbo vieta: Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviros jaunimo erdvės, I. Simonaitytės g. 24, Klaipėda.
 2. Darbo krūvis: 20 valandų per savaitę (0.5 etato).
 3. Darbo laikas: pagal grafiką.
 4. Darbo sutartis: neterminuota.
 5. Kvalifikaciniai reikalavimai:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytus iki 1995 metų;

6.2. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;

6.3. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo ir/ar aktyvios savanorystės su 14-29 m. jaunimu patirtį;

6.4. gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;

6.6. užsienio kalbos mokėjimas.

Gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką prašome pateikti el. paštu violeta.bruziene@kkljc.lt iki 2022 m. sausio 28 d. 16.00 val. Telefonai pasiteirauti 8 (46) 224738, 8 656 95648. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išsilavinimą patvirtinantys dokumentai sutikrinimui pateikiami atrankos dieną.

Pokalbiui bus pakviesti atrinkti pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus.

 

***

 1. Pedagoginė pareigybė: Atvirų jaunimo erdvių metodininkas.

Vykdo jaunimo darbuotojo funkcijas. Darbas vyksta su jaunimu nuo 14 iki 29 m. amžiaus, taikant atviro darbo su jaunimu principus ir metodus. Atvirų jaunimo erdvių darbuotojas nustato ir įvertina jaunimo poreikius, užtikrina saugią aplinką ir jų realizavimo sąlygas, teikia jauniems žmonėms individualią pagalbą sudėtingose situacijose, vykdo pirminę prevenciją. Inicijuoja ir organizuoja su jaunimu susijusių projektų rengimą ir jų įgyvendinimą. Inicijuoja, organizuoja ir vykdo įvairias prevencines, sveikatingumo, motyvacijos priemones (diskusijos, paskaitos, seminarai, renginiai, stovyklos, varžybos ir kt.) jaunimui.

 1. Darbo vieta: Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviros jaunimo erdvės, I. Simonaitytės g. 24, Klaipėda
 2. Darbo krūvis: 40 valandų per savaitę (1 etatas).
 3. Darbo laikas: nuo antradienio iki penktadienio 11.30 – 20.00, šeštadienį 10.30 – 18.00
 4. Darbo sutartis: neterminuota.
 5. Kvalifikaciniai reikalavimai:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį, aukštąjį koleginį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. pedagogo kvalifikacija;

6.3. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo ir/ar aktyvios savanorystės su 14-29 m. jaunimu patirtį;

6.4. gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;

6.5. užsienio kalbos mokėjimas.

Gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką prašome pateikti el. paštu violeta.bruziene@kkljc.lt iki 2022 m. sausio 28 d. 16.00 val. Telefonai pasiteirauti 8 (46) 224738, 8 656 95648. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išsilavinimą patvirtinantys dokumentai sutikrinimui pateikiami atrankos dieną.

Pokalbiui bus pakviesti atrinkti pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus.