Atnaujinta: 2024-06-04

Konkursai ir laisvos darbo vietos

Koncertmeisteris Nr.: DV-21-997084569

Darbo vietų sk.: 1

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras, 190455340

Darbo pobūdis: pareigybės grupė – specialistas; pareigybės lygis – A2; mokėti dirbti su muzikinių įrašų tvarka; mokėti naudotis multimedija, muzikinėmis garsinimo sistemomis; gerai mokėti groti fortepijonu, ar pianinu, gebėti akomponuoti kolektyvui bei daryti aranžuotes; vykdo ilgalaikes ir trumpalaikes Jaunimo centro veiklos programas; užtikrina ugdomų mokinių saugumą užsiėmimų metu, gerą grojimo kokybę; geba ieškoti muzikinių įrašų užsiėmimams, koncertiniams numeriams, nuolat atnaujina muzikinį repertuarą, kaupia natų fondą; laikosi mokytojo etikos normų ir Jaunimo centro darbo tvarkos taisyklių; teisingai tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus, pildo neformaliojo švietimo dienyną; perrašo ir pritaiko choreografijos užsiėmimams muzikinius kūrinius; analizuoja savo veiklą, vertina ugdymo rezultatus.

BENDRA INFORMACIJA

Registravimo data: 2024-06-03

Galioja nuo: 2024-06-04

Galioja iki: 2024-06-25

Darbo stilius: Komandinis darbas

Darbo vieta skelbiama: Klaipėdos miesto sav.

REIKALAVIMAI

Išsilavinimas (ne žemesnis kaip): Aukštasis

Profesija: 265213 – Koncertmeisteris

Sugebėjimai: nenurodoma

Papildomi sugebėjimai (kompetencijos):

ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį muzikinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu muzikiniu išsilavinimu arba koleginį aukštesnįjį muzikinį išsilavinimą su profesiniu bakalauro laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka turi būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį, patirtį.

DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

Bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio

dydis:

1364.76 EUR mėnesinė alga

Preliminarus mėnesinis darbo

užmokestis:

1364.76 EUR

Mokėjimo terminai: nurodyta suma neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį

Kitos apmokėjimo sąlygos: Galutinis darbo užmokestis bus aptariamas pokalbio metu, kuris priklausys nuo turimos kvalifikacinės kategorijos, pedagoginio darbo stažo (metais).

DARBO SUTARTIS

Darbo sutarties rūšis: Terminuota

Įdarbinama: nuo 2024-09-02 iki 2025-06-30

Atrankos tipas: Paprastas

DARBO LAIKAS

Pamainingumas: Viena pamaina

Darbo grafikas: Nepilnas darbo laikas

Per savaitę: 17 val.

Komentaras: Koncertmeisteris reikalingas dviems studijoms: Šokių studijai ir Tautinės muzikos ansambliui, 17 kontaktinių valandų per savaitę, apie 0,7 etato.

PAPILDOMOS SĄLYGOS

Komandiruotės: nenumatomos

DARBO VIETA

Darbo vietos teritorija: Lietuva

Valstybė: Lietuva

Darbovietės/įmonės adresas

Lietuvoje:

Klaipėdos miesto sav., Klaipėda, Puodžių g. 1

Komentaras:

KONTAKTAI

Kontaktinis asmuo: Inesa Lukauskienė

Telefonas: 370-46-470667

El. paštas: inesa.lukauskiene@kkljc.lt

Pageidavimus pateikti: El. paštu, Per el. paskyrą

***

Kviečiame prisijungti prie kūrybingo įstaigos pedagogų kolektyvo!

Jeigu norite būti vaikų ir jaunuolių neformaliojo ugdymo mokytojais, naujų idėjų kūrėjais ir jaunimo veiklų lyderiais, siūlykite naujas, įdomias, inovatyvias ugdymo (muzikos, šokio, teatro, dailės ir kt.) programas.

Laukiame naujų minčių, idėjų, polėkių!

Tel. (+370 46) 433181, Saulė Barauskaitė, neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja