Atnaujinta: 2023-06-06

Konkursai ir laisvos darbo vietos

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras skelbia atrankas į laisvas darbo vietas:

  1. Pareigybė: metodininkas (atsakingas už Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimą).
  2. Darbo vieta: Puodžių g. 1, Klaipėda.
  3. Darbo krūvis: 1 etatas.
  4. Darbo sutartis: terminuota.
  5. Kvalifikaciniai reikalavimai:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

5.2. turėti 2 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį, patirtį;

5.3. švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą.

 

Telefonai pasiteirauti 8 (46) 41 09 72.

 

***

 

Kviečiame prisijungti prie kūrybingo įstaigos pedagogų kolektyvo!

Jeigu norite būti vaikų ir jaunuolių neformaliojo ugdymo mokytojais, naujų idėjų kūrėjais ir jaunimo veiklų lyderiais, siūlykite naujas, įdomias, inovatyvias ugdymo programas.

Laukiame naujų minčių, idėjų, polėkių!

Tel. (846) 433181, Saulė Barauskaitė, neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja