Atnaujinta: 2020-10-14

Konkursai ir laisvos darbo vietos

 

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras skelbia atranką į laisvą darbo vietą:

 

  1. Pareigybė: Darbo su jaunimu specialistas.

Darbuotojas organizuoja ir vykdo veiklas Atvirose jaunimo erdvėse ir Klaipėdos miesto gatvėse, Darbo su jaunimu metu darbuotojas bendrauja su atskirais jaunais žmonėmis ar jaunuolių grupėmis jų susibūrimo vietose (žaidimų aikštelėse, gatvėse, kiemuose, parkuose, prekybos centruose, kavinėse ir pan.).  Darbuotojas jauniems žmonėms įvairiomis formomis teikia asmeninę, socialinę bei ugdomąją pagalbą arba nukreipia, palydi į institucijas, organizacijas.

  1. Darbo vieta: Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviros jaunimo erdvės, I. Simonaitytės g. 24, Klaipėda.
  2. Darbo krūvis: 40 valandų per savaitę (1 etatas).
  3. Darbo laikas: pagal grafiką.
  4. Darbo sutartis: neterminuota, nuo 2020-10-15
  5. Kvalifikaciniai reikalavimai:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytus iki 1995 metų.

6.2. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje,

teikti konsultacijas;

6.3. turėtų nuo 1 metų darbo ir/ar aktyvios savanorystės patirties su 14-29 m. jaunimu;

6.4. gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;

6.6. užsienio kalbos (rusų) mokėjimas.

 

 

Gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką prašome pateikti el. paštu violeta.bruziene@kkljc.lt, iki 2020 m. spalio 26 d. 16.00 val. Telefonai pasiteirauti 8 (46) 224738, 8 656 95648. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išsilavinimą patvirtinantys dokumentai sutikrinimui pateikiami atrankos dieną.

Pokalbiui bus pakviesti atrinkti pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus.

 

***

KONKURSAI Į ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGAS

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

MERAS

 

DĖL KONKURSŲ Į ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGAS

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 (toliau – Aprašas), 7, 16, 17, 18, 24 punktais, 19.3, 19.4 papunkčiais, prašome nuo 2020 m. balandžio 30 d. iki konkurso datos (konkurso data nurodyta lentelėje) švietimo įstaigos interneto svetainėje (toliau – interneto svetainė) skelbti konkurso vadovo pareigoms eiti skelbimą. Interneto svetainės skelbime prašome nurodyti šią informaciją:

„2020 m. balandžio 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia konkursą Klaipėdos (Jūsų įstaigos pavadinimas) direktoriaus pareigoms eiti. Pretendentų konkurso atrankos posėdžio data – 0000-00-00 (data nurodyta lentelėje, prašome įsikelti). Išsamesnė informacija – pagrindiniame skelbime https://www.klaipeda.lt/lt/klaipedos-miesto-savivaldybe-2020-m.-balandzio-30-d.-skelbia-konkursus-siu-neformaliojo-svietimo-istaigu-vadovu-direktoriu-pareigoms-eiti/7805 skiltyje Gyventojui/Karjera.“ Interneto svetainės nuorodą į skelbimą prašome atsiųsti el. p. Edita.Dimsiene@klaipeda.lt .

Prašome pagal Aprašo nustatytus reikalavimus iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. pateikti:

  1. Sprendimą dėl kandidatų į komisijos narius švietimo įstaigos tarybos pirmininko vardu, nurodant protokolo datą, numerį, kiekvieno kandidato į komisijos narius vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pareigas, ir patvirtinant, kad kiekvienas teikiamas kandidatas atitinka visus Apraše komisijos nariui nustatytus reikalavimus;
  2. Švietimo įstaigos socialinio partnerio raštą apie kandidatą į komisijos narius, nurodant kandidato į komisijos narius vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pareigas, ir patvirtinant, kad teikiamas kandidatas atitinka visus Apraše komisijos nariui nustatytus reikalavimus.

Pateikiame švietimo įstaigų sąrašą, kuriose skelbiami vieši konkursai įstaigų vadovų pareigoms eiti:

Eil. Nr.Įstaigos pavadinimasKonkurso paskelbimo dataKonkurso atrankos posėdžio data
1.Klaipėdos futbolo sporto mokykla2020-04-302020-09-17
2.Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras2020-04-302020-09-17
3.Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykla2020-04-302020-09-17
4.Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija2020-04-302020-09-23
5.Klaipėdos Tauralaukio progimnazija2020-04-302020-09-23
6.Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija2020-04-302020-09-23
7.Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras2020-04-302020-10-21
8.Klaipėdos Litorinos mokykla2020-04-302020-10-01

 

Savivaldybės merasVytautas Grubliauskas

 

Edita Dimšienė, tel. (8 46) 39 32 28, el. p. Edita.Dimsiene@klaipeda.lt

 

***