Auksė Mockutė, III vieta, Klaipėdos „Varpo” gimnazijos IV gimn. kl. mokinė, mokytoja Neolė Jucienė.