Atnaujinta: 2024-04-04
Atviras jaunimo centras
Veiklos sritis - vykdo atvirą darbą su jaunimu, teikia jiems socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro numatyta tvarka.
Apie struktūrinį padalinį
Lina Maslauskienė
Atviro jaunimo centro vedėja
Jūratė Paulauskienė
Administratorė - darbo su jaunimu specialistė
Morta Montvydaitė
Darbo su jaunimu specialistė
Domininkas Malajavas
Darbo su jaunimu specialistas
Gerda Selickaitė
Darbo su jaunimu specialistė
Sonata Didjurgienė
Jaunimo darbuotoja - atvejo koordinatorė

Atviro jaunimo centro erdvių rezervacija: rezervacija.ajc@kkljc.lt

Portalas „Žinau viską“: zinauviska.lt

 

Padalinio veikla

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro struktūrinis padalinys Atviras jaunimo centras – tai vieta jaunimo saviraiškai, kūrybai, projektams, savanorystei ir idėjoms. Jaunimas nemokamai gali naudotis patalpomis, įranga, dalyvauti įvairiose rengiamose akcijose, šventėse. Darbas su jaunimu vykdomas atviro darbo su jaunimu principu.

Užsiėmimų metu:

  • mokomasi populiarių jaunimo tarpe veiklų: fotografavimas, filmavimas, šokio, muzikavimo
  • aktyvinama ir skatinama sportinė veikla: stalo tenisas, futbolas, pulas
  • ugdomi socialiniai įgūdžiai, bendruomeniškumas
  • lavinami pilietiškumo, organizaciniai, lyderystės ir narystės komandoje gebėjimai

 

Visos veiklos – nemokamos.