Atnaujinta: 2020-09-08
Atviros jaunimo erdvės
Veiklos sritis - vykdo atvirą darbą su jaunimu, teikia jiems socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro numatyta tvarka.
Apie struktūrinį padalinį
Violeta Bružienė
Atvirų jaunimo erdvių vedėja

Padalinio veikla

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro struktūrinis padalinys Atviros jaunimo erdvės – tai vieta jaunimo saviraiškai, kūrybai, projektams, savanorystei ir idėjoms. Jaunimas nemokamai gali naudotis patalpomis, įranga, dalyvauti įvairiose rengiamose akcijose, šventėse. Darbas su jaunimu vykdomas atviro darbo su jaunimu principu.

Užsiėmimų metu:

  • mokomasi populiarių jaunimo tarpe veiklų: fotografavimas, filmavimas, šokio, muzikavimo
  • aktyvinama ir skatinama sportinė veikla: stalo tenisas, futbolas, pulas
  • ugdomi socialiniai įgūdžiai, bendruomeniškumas
  • lavinami pilietiškumo, organizaciniai, lyderystės ir narystės komandoje gebėjimai

 

Visos veiklos – nemokamos.