Atnaujinta: 2022-09-19

Savivalda

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro metodinė taryba:

Pirmininkė – Milda Ruginytė – Šimkuvienė, šokio būrelio „Aurora“ mokytoja;

Nariai:

  • Renata Sondaitė, dizaino studijos „Kukutis“ mokytoja;
  • Irmantas Mikalonis, tautinės muzikos ansamblio „Ralio“ mokytojas;
  • Jolita Merinienė, teatro studijos „Aušra“ mokytoja;

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro taryba:

Tarybos pirmininkė – Ilona Stankevičienė

Sekretorė – Saulė Barauskaitė

Nariai:

  • mokytoja – Regina Vindžigalskienė;
  • tėvai – Ilona Adomaitinė, Lina Zamulskienė, Viktorija Beriozkinienė;
  • mokiniai – Amelija-Anastasija Benderavičiūtė, Gedas Naktinis, Andrius Viljamas Gontier.

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro mokytojų taryba:

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Centro savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi Centre dirbantys mokytojai. Mokytojų tarybai vadovauja direktorius.
Mokytojų tarybos posėdžiai organizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Pirmajame tarybos posėdyje atviru balsavimu išrenkamas Mokytojų tarybos sekretorius.
Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis.

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro darbo taryba:

Tarybos pirmininkas – Aušra Butkevičienė

Nariai:

  • Rima Spalinskienė;
  • Valdas Paulauskas.

Pasiūlymus, problemas KKLJC  darbo tarybai galite teikti raštu el. paštu: darbotaryba@kkljc.lt