Atnaujinta: 2022-10-12

Savivalda

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro metodinė taryba:

Pirmininkė – Milda Ruginytė – Šimkuvienė, šokio būrelio „Aurora“ mokytoja;

Nariai:

  • Ilona Stančikienė, Alternatyvaus menos studijos mokytoja;
  • Rima Spalinskienė, tautinės muzikos ansamblio „Ralio“ mokytoja;
  • Audra Lenkauskienė, teatro studijos „Svajonė“ mokytoja;

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro taryba:

Tarybos pirmininkė – Rimutė Svytytė

Sekretorė – Saulė Barauskaitė

Nariai:

  • mokytoja – Regina Vindžigalskienė;
  • tėvai – Ilona Adomaitienė, Lina Zamulskienė, Viktorija Beriozkinienė;
  • mokiniai – Amelija-Anastasija Benderavičiūtė, Paulina Mankutė, Ugnė Riaubaitė.

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro mokytojų taryba:

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Centro savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi Centre dirbantys mokytojai. Mokytojų tarybai vadovauja direktorius.
Mokytojų tarybos posėdžiai organizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Pirmajame tarybos posėdyje atviru balsavimu išrenkamas Mokytojų tarybos sekretorius.
Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis.

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro darbo taryba:

Tarybos pirmininkas – Aušra Butkevičienė

Nariai:

  • Rima Spalinskienė;
  • Valdas Paulauskas.

Pasiūlymus, problemas KKLJC  darbo tarybai galite teikti raštu el. paštu: darbotaryba@kkljc.lt