Atnaujinta: 2024-04-22

Savivalda

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro metodinė taryba:

Pirmininkė – Milda Ruginytė – Šimkuvienė, šokio būrelio „Aurora“ mokytoja;

Nariai:

  • Ilona Stančikienė, Alternatyvaus menos studijos mokytoja;
  • Rima Spalinskienė, tautinės muzikos ansamblio „Ralio“ mokytoja;
  • Martynas Slovikas, teatro studijos „Aušra“ mokytojas;

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro taryba:

Tarybos pirmininkė – Ilona Stankevičienė

Sekretorė – Saulė Barauskaitė

Nariai:

  • mokytojai – Ilona Stankevičienė, Rimutė Svytytė, Saulė Barauskaitė;
  • tėvai – Marija Livinskaja, Darius Boguslauskas, Vida Randakevičienė;
  • mokiniai – Karigailė Ūselytė, Austė Skvarčinskaitė, Meilė Franka Petrikaitė.

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro mokytojų taryba:

Pirmininkas – Modesta Paulauskienė

Pirmininko pavaduotoja – Kornelija Stasiulienė

Sekretorė – Gintarė Klinkovė

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Centro savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi Centre dirbantys mokytojai. Mokytojų tarybos posėdžiai organizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį.

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro darbo taryba:

Tarybos pirmininkas – Aušra Butkevičienė

Nariai:

  • Rima Spalinskienė;
  • Valdas Paulauskas.

Pasiūlymus, problemas KKLJC  darbo tarybai galite teikti raštu el. paštu: darbotaryba@kkljc.lt