Atnaujinta: 2022-08-23

Atlyginimo dydis už paslaugą

Mokamas mokestis už mokslą Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre

Mokestis mokamas į Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro sąskaitą:

LT447180500003142656

AB Šiaulių bankas

Banko kodas 71805

Smulkesnė informacija tel. (846) 210124 (Kornelija Stasiulienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui)

Atlyginimo dydis už teikiamą neformalųjį švietimą savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo centruose