Atnaujinta: 2024-02-14

Atlyginimo dydis už paslaugą

Mokamas mokestis už mokslą Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre (Dokumentas Nr.1 Dokumentas Nr.2)

Mokestis mokamas į Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro sąskaitą:

LT447180500003142656

AB Šiaulių bankas

Banko kodas 71805

Smulkesnė informacija tel. (+370 46) 486266 (Modesta Paulauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui)

Atlyginimo dydis už teikiamą neformalųjį švietimą savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo centruose 

 

Svarbi informacija mokinių tėvams!
Atliekant mokėjimą, skiltyje „Mokėjimo paskirtis“
būtina nurodyti:
– mokėtojo kodą
– vaiko vardą, pavardę
– būrelio (studijos) pavadinimą
Svarbu: Kiekviename būrelyje/studijoje mokinys turi skirtingą mokėtojo kodą.
Prašome už lankomą būrelį/studiją sumokėti iki einamojo mėnesio 25 d.