Atnaujinta: 2022-12-15

Atlyginimo dydis už paslaugą

Mokamas mokestis už mokslą Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre (Dokumentas Nr.1)

Mokestis mokamas į Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro sąskaitą:

LT447180500003142656

AB Šiaulių bankas

Banko kodas 71805

Smulkesnė informacija tel. (846) 215205 (Ilona Stankevičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui)

Atlyginimo dydis už teikiamą neformalųjį švietimą savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo centruose