Atnaujinta: 2024-02-14

Priėmimo tvarka

Mokinių priėmimo sąlygos

 1. Ši tvarka reglamentuoja asmenų priėmimą į Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro studijas bei būrelius.
 2. Į Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centrą priimami Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba šioje teritorijoje esančiose bendrojo lavinimo mokyklose besimokantys mokiniai.
 3. Mokamas mokestis: Dokumentas Nr.1 Dokumentas Nr.2 (Smulkesnė informacija dėl mokesčių, ar įmokų gavimo tel. (+370 46) 210318, (+370 46) 433181 arba (+370 46) 486266. 

   

  Svarbi informacija mokinių tėvams!
  Atliekant mokėjimą, skiltyje „Mokėjimo paskirtis“
  būtina nurodyti:
  – mokėtojo kodą
  – vaiko vardą, pavardę
  – būrelio (studijos) pavadinimą
  Svarbu: Kiekviename būrelyje/studijoje mokinys turi skirtingą mokėtojo kodą.
  Prašome už lankomą būrelį/studiją sumokėti iki einamojo mėnesio 25 d.
  Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro sąskaitą: LT447180500003142656, AB Šiaulių bankas (banko kodas – 71805)
 4. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre studijos ir būreliai gali būti steigiami atsižvelgiant į mokinių interesus, jų tėvų pageidavimus, mokytojų pasirengimą ir turimą materialinę bazę.
 5. Neformalusis ugdymas būreliuose ir studijose organizuojamas pagal metodinėse tarybose aprobuotas ir įstaigos direktoriaus patvirtintas programas.
 6. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras gali teikti mokamas viešąsias paslaugas, numatytas nuostatuose, ir vyresniems negu 19 metų miesto gyventojams.

Priėmimas

 1. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centrą gali lankyti vaikai ir jaunimas nuo 5 iki 19 metų, o įgyvendinant įvairias programas – ir kiti bendruomenės nariai (tėvai, seneliai ir pan.).
 2. Vaikai ir jaunimas į būrelius ir studijas priimami atsižvelgiant į vaikų ir jų tėvų pageidavimus, saviraiškos poreikius, vaiko gebėjimus, amžių, muzikinius, meninius duomenis bei ugdymo įstaigos intelektualines ir materialines galimybes.
 3. Prašymai lankyti Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre būrelius ir studijas priimami nuo rugpjūčio 21 d., norintiems tapti centro nariais – nuolat. Vaikų grupės komplektuojamos kasmet iki spalio 1 d. ir gali būti pildomos mokslo metų eigoje pagal grupių komplektavimo normas.
 4. Dainavimo, muzikos, teatro, choreografijos būrelius lankyti pageidaujantiems mokiniams iki spalio 1 d. gali būti organizuojamas meninių gebėjimų patikrinimas, kurį atlieka būrelio mokytojas.
 5. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre mokinių atostogų metu, atsižvelgiant į gautą vasaros programų finansavimą, vaikams ir jaunimui siūlome kūrybines, kelionių stovyklas, įgyvendiname prevencines, socializacijos bei kitas užimtumo programas.

Reikalingi dokumentai

Į Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centrą mokiniai priimami pateikę prašymą ir sutartį (vieno iš tėvų, globėjo).

PRAŠYMAS Į BŪRELĮ

MOKYMO SUTARTIS