Atnaujinta: 2023-01-03

Priėmimo tvarka

Mokinių priėmimo sąlygos

 1. Ši tvarka reglamentuoja asmenų priėmimą į Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro kolektyvus bei būrelius.
 2. Į Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centrą priimami Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba šioje teritorijoje esančiose bendrojo lavinimo mokyklose besimokantys mokiniai.
 3. Mokamas mokestis: Dokumentas Nr.1 (Smulkesnė informacija dėl mokesčių, ar įmokų gavimo tel. 210318 (iki 14.00 val.), tel. 410978 (nuo 14.00 val.). 
 4. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre studijos ir būreliai gali būti steigiami atsižvelgiant į mokinių interesus, jų tėvų pageidavimus, mokytojų pasirengimą ir turimą materialinę bazę.
 5. Neformalusis ugdymas būreliuose ir studijose organizuojamas pagal metodinėse tarybose aprobuotas ir įstaigos direktoriaus patvirtintas programas.
 6. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras gali teikti mokamas viešąsias paslaugas, numatytas nuostatuose, ir vyresniems negu 19 metų miesto gyventojams.

Priėmimas

 1. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centrą gali lankyti vaikai ir jaunimas nuo 5 iki 19 metų, o įgyvendinant įvairias programas – ir kiti bendruomenės nariai (tėvai, seneliai ir pan.).
 2. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centrą gali lankyti klubo nariai, t.y. vaikai, dalyvaujantys Klaipėdos jaunimo centro visuomeninėje veikloje, bet nelankantys būrelių ir studijų.
 3. Vaikai ir jaunimas į būrelius ir studijas priimami atsižvelgiant į vaikų ir jų tėvų pageidavimus, saviraiškos poreikius, vaiko gebėjimus, amžių, muzikinius, meninius duomenis bei ugdymo įstaigos intelektualines ir materialines galimybes.
 4. Prašymai lankyti Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre būrelius ir studijas priimami nuo rugpjūčio 23 d., norintiems tapti centro nariais – nuolat. Vaikų grupės komplektuojamos kasmet iki spalio 1 d. ir gali būti pildomos mokslo metų eigoje pagal grupių komplektavimo normas.
 5. Dainavimo, muzikos, teatro, choreografijos būrelius lankyti pageidaujantiems mokiniams iki spalio 1 d. gali būti organizuojamas meninių gebėjimų patikrinimas, kurį atlieka būrelio mokytojas.
 6. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre mokinių atostogų metu, atsižvelgiant į gautą programų finansavimą, vaikams ir jaunimui siūlome kūrybines, kelionių stovyklas, įgyvendiname prevencines, socializacijos bei kitas užimtumo programas.

Reikalingi dokumentai

Į Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centrą mokiniai priimami pateikę prašymą ir sutartį (vieno iš tėvų, globėjo).

PRAŠYMAS Į BŪRELĮ

MOKYMO SUTARTIS

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

SUTIKIMAS DĖL VAIKO FILMAVIMO, FOTOGRAFAVIMO BEI VIEŠINIMO