Atnaujinta: 2023-02-06

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras

 

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras – neformaliojo vaikų švietimo ugdymo įstaiga, įsikūrusi  pačiame miesto centre, Puodžių g. 1. Jaunimo centre veikia  24  vaikų ir jaunimo studijos, ansambliai bei mažiausiems vaikams skirtas estetinio edukacinio ugdymo būrelis. Mėgstamą veiklą centre  renkasi daugiau  negu 1400  miesto mokinių. Vaikams savo patirtį ir žinias perteikia kvalifikuoti  pedagogai, todėl centre yra sudarytos visos sąlygos mokinių saviraiškai ir meninei kūrybai.

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre – atviros durys 5 – 19 metų vaikams ir jaunuoliams.

Įdomią veiklą, projektinį darbą ir kasdienį jaunimo laisvalaikį organizuoja Atviras jaunimo centras  (I.Simonaitytės g. 24, Paryžiaus Komunos g. 16 A). Erdvių darbuotojai, savanoriai laukia mikrorajono jaunųjų gyventojų ne tik pramogauti, bet ir aktyviai dalyvauti kultūrinėje, socialinėje veikloje. Miesto centre ar atokiau gyvenantys klaipėdiečiai gali rinktis popamokines veiklas teatro studijoje „Aušra“ (Šaulių g. 14, I.Simonaitytės g. 24) ir choreografijos studijoje „Inkarėlis“ (Laukininkų g. 13). Mūsų įstaiga siekia įgyvendinti svarbiausią veiklos uždavinį – suteikti mokiniams galimybę kurti, tobulėti, rasti savo vietą kūrybinėje plotmėje.

Klaipėdos karalienės Luizės  jaunimo centras organizuoja laisvalaikio renginius, miesto šventes, Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų Klaipėdos miesto etapą, jaunimo pilietinio tautinio ugdymo projektą.

Studijų  ir būrelių mokiniai ne tik mokosi teatro, dailės, muzikos, šokio pagrindų, bet ir aktyviai koncertuoja, rengia parodas,  nuolat dalyvauja miesto, respublikiniuose bei tarptautiniuose projektuose, konkursuose, festivaliuose, garsindami įstaigos bei Lietuvos vardą pasaulyje.