Atnaujinta: 2024-02-14

Paslaugos

I. Vykdomos neformaliojo švietimo programos

Neformalusis švietimas būreliuose ir studijose organizuojamas pagal metodinėse tarybose aprobuotas ir įstaigos direktoriaus patvirtintas programas.

II. Teikiamos mokamos paslaugos

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. T2-185 ”

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro ugdytiniai už papildomąjį ugdymą būreliuose ir studijose mokamas mokestis pagal programai skiriamas valandas per savaitę.

III. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre psichologo, socialinio pedagogo, logopedo, specialiojo pedagogo, sveikatos priežiūros specialisto paslaugos nėra teikiamos.