Atnaujinta: 2022-09-19

Posėdžiai ir susitikimai

 

Karalienės Luizės jaunimo centro direkciniai pasitarimai

 

Kiekvieną antradienį direkcinio pasitarimo posėdžiai 9.00 val.

Atsakingas: R. Kaubrys

Dalyvauja: direkcinio pasitarimo nariai

 

Karalienės Luizės jaunimo centro Mokytojų tarybos posėdis

 

2022 m. rugsėjo 16 d.  10.00 val.

Atsakingas: R. Kaubrys

Dalyvauja: mokytojų tarybos nariai

 

Karalienės Luizės jaunimo centro tarybos posėdžiai

 

2022 m. rugsėjo 26 d. 17.00 val.

“Dėl ugdytinių skaičiaus būreliuose, jų atleidimo nuo mokesčių ir kitų lengvatų, svarstymas”

Atsakinga: I. Stankevičienė, S. Barauskaitė

Dalyvauja: Karalienės Luizės jaunimo centro tarybos nariai

 

Karalienės Luizės jaunimo centro Metodinės tarybos posėdžiai

 

Spalio 1 d.

Nuotolinis posėdis Zoom platformoje „Metodinės tarybos veiklos gairės. 2021-2022 m. m. plano sudarymas. Metodinių grupių veiklos planavimas“

Atsakinga: R. Svytytė

Dalyvauja: Karalienės Luizės jaunimo centro Metodinės tarybos nariai

 

Spalio 10 d.

Posėdis „KLJC dokumento „Nuotolinio mokymo programos aprašymas” analizė, siūlymai dėl dokumento pakeitimo, papildymo (2020 m. kovo 26 d. Nr. V1-77)“

Atsakinga: R. Svytytė

Dalyvauja: Karalienės Luizės jaunimo centro Metodinės tarybos nariai

 

2022 m. sausis

Posėdis „Metodinių grupių 2021-2022 m. m. pirmojo pusmečio veiklų aptarimas, veiklos planų papildymas, tvirtinimas, metodinių išvykų organizavimas“

Atsakinga: R. Svytytė

Dalyvauja: Karalienės Luizės jaunimo centro Metodinės tarybos nariai

 

2022 m. balandis

Posėdis „Mokytojų atestacijos, metodinių dienų, kitų veiklų aptarimas“

Atsakinga: R. Svytytė

Dalyvauja: Karalienės Luizės jaunimo centro Metodinės tarybos nariai

 

2022 m. birželis

Posėdis „Metodinių grupių veiklos planų įgyvendinimas, ataskaitos rengimas“.

Atsakinga: R. Svytytė

Dalyvauja: Karalienės Luizės jaunimo centro Metodinės tarybos nariai

 

Karalienės Luizės jaunimo centro mokytojų atestacijos komisijos posėdis

Planuojami KKLJC mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos posėdžiai:

2022 m. balandžio 29 d. 10.00 val.

Dalyvauja: Karalienės Luizės jaunimo centro Atestacinės komisijos nariai

 

 

Karalienės Luizės jaunimo centro Darbo tarybos posėdžiai

(Šiuo metu informacijos nėra)