Atnaujinta: 2021-01-12

Posėdžiai ir susitikimai

 

Karalienės Luizės jaunimo centro direkciniai pasitarimai

 

Kiekvieną antradienį direkcinio pasitarimo posėdžiai 10.00 val.

Atsakingas: A. Bagdonavičius

Dalyvauja: direkcinio pasitarimo nariai

 

Karalienės Luizės jaunimo centro Mokytojų tarybos posėdis

Gegužės 5 d. 11.00 val.

Atsakingas: A. Bagdonavičius

Dalyvauja: mokytojų tarybos nariai

 

Sausio 18 d. 11.00 val.

Atsakingas: A. Bagdonavičius

Dalyvauja: mokytojų tarybos nariai

 

Rugsėjo 15 d.  11.30 val.

Atsakingas: A. Bagdonavičius

Dalyvauja: mokytojų tarybos nariai

 

 

Karalienės Luizės jaunimo centro tarybos posėdžiai

 

Rugsėjo 28 d. 17.30 val.

“Dėl ugdytinių skaičiaus būreliuose, jų atleidimo nuo mokesčių ir kitų lengvatų, svarstymas”.

Atsakinga: I. Stankevičienė, I. Butvilienė

Dalyvauja: Karalienės Luizės jaunimo centro tarybos nariai

 

Karalienės Luizės jaunimo centro Metodinės tarybos posėdžiai

 

2021 m. gegužė

„Metodinių grupių veiklos planų įgyvendinimas, metodinių dienų, mokytojų atestacijos aptarimas”.

Atsakingi: Irmantas Mikalonis, Jolita Merinienė, Renata Sondaitė – Bunevičienė, Rimutė Svytytė

Dalyvauja: Karalienės Luizės jaunimo centro Metodinės tarybos nariai.

 

2021 m. sausis

„Mokytojų 2020-2021 m. m. veiklos programų aptarimas. Mokytojų 2020 m. atestacijos aptarimas. Metodinių dienų aptarimas, planavimas. Mokytojų atestacija 2021 m.”.

Atsakingi: Irmantas Mikalonis, Jolita Merinienė, Renata Sondaitė – Bunevičienė, Rimutė Svytytė

Dalyvauja: Karalienės Luizės jaunimo centro Metodinės tarybos nariai.

 

Rugsėjo 29 d.  12.00 val.

„Metodinės tarybos veiklos gairės. 2020-2021 m. m. plano sudarymas: posėdžių, metodinių išvykų, metodinių dienų planavimas. Metodinių grupių veiklos planavimas”.

Atsakingi: Irmantas Mikalonis, Jolita Merinienė, Renata Sondaitė – Bunevičienė, Rimutė Svytytė

Dalyvauja: Karalienės Luizės jaunimo centro Metodinės tarybos nariai.

 

 

Karalienės Luizės jaunimo centro mokytojų atestacijos komisijos posėdis

 

Spalio 14 d. 15.00 val.

Atsakingas: A. Bagdonavičius

 

 

Karalienės Luizės jaunimo centro Darbo tarybos posėdžiai

(Šiuo metu informacijos nėra)