Istorija 8 kl.

Klaipėdos miesto mokyklų 8 klasių mokinių istorijos dalykinė olimpiada

Olimpiada vyko 2021 m. balandžio 23 d. 12.00 val. nuotoliniu būdu.  

Mokiniai, užėmę prizines vietas:

Jogailė Andriulytė , I vieta, Klaipėdos ,,Verdenės” progimnazijos 8 klasės mokinė, mokytoja Sigita Bračkienė;

Rapolas Žygius, I vieta, Klaipėdos licėjaus 8 klasės mokinys, mokytojas Egidijus Sereičikas;

Dovydas Paulauskas, II vieta, Klaipėdos ,,Versmės” progimnazijos 8 klasės mokinys, mokytoja Margarita Endriuškaitė ;

Andromeda Jonikaitė, III vieta, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos 8 klasės mokinė, mokytoja Lilijana Simutienė;

Martynas Jonas Šerkšnys, III vieta, ,,Verdenės” progimnazijos 8 klasės mokinys, mokytoja Sigita Bračkienė;

Liudvikas Kazlauskas, III vieta, Klaipėdos licėjaus 8 klasės mokinys, mokytojas Egidijus Sereičikas.