Projektas „Savas kiemas“ saugiam jaunimo laisvalaikiui

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviras jaunimo centras 2023-2024 m.  vykdo projektą  ,,Savas kiemas“, kurio tikslas – mažinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinę atskirtį, didinti jo galimybes visaverčiai dalyvauti visuomenės gyvenime bei ugdyti pilnavertės asmenybės savimonę.

Siekiant įgyvendinti efektyvų darbą gatvėje buvo vykdoma Klaipėdos miesto teritorijų apžvalga, kurios metu registruojamos daugiausiai jaunuolių lankomos teritorijos, įvertinamos rizikos bei vėliau šiuo pagrindu buvo formuojamas darbuotojų grafikas reguliariam teritorijų lankymui. Be miesto teritorijų stebėsenos darbuotojai organizavo įvairius nemokamus renginius (pvz. stalo žaidimus, patyriminius žygius ir kt.), grupinius susitikimus bei sportinius žaidimus, tokius kaip: futbolas, krepšinis, tinklinis, mankštos, kurių metu siekta užmegzti pasitikėjimu grįstą draugišką ryšį, įtraukti jaunuolius į saugias veiklas bei suteikti jiems emocinę ir psichologinę paramą.

Norėdami atliepti jaunuolių poreikius ir spręsti iškilusias problemas jaunimo darbuotojai gatvėje vykdė susitikimus su jaunuolių grupėmis, individualias konsultacijas, suteikė informaciją aktualiais klausimais, vykdė diskusijas, edukacinius užsiėmimus, stalo žaidimus ir kt. Šių veiklų metu buvo užmegztas draugiškas kontaktas su jaunuoliais, skatinama jaunuolių socialinė integracija, ugdomi komunikaciniai ir darbo komandoje įgūdžiai.

Viena iš siekiamybių buvo tarpininkauti tarp jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, ir valstybės bei savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, atstovauti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, interesus, sprendžiant klausimus, kurie susiję su jo gyvenimo kokybės gerinimu.

Visos šios veiklos projekte yra nemokamos, nes projektą finansuoja Jaunimo reikalų agentūra prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Džiaugiamės, kad projektas „Savas kiemas“ pasiteisino ir suteikė galimybę jaunuoliams save realizuoti jų širdžiai artimose veiklose, atrasti naujus potyrius ir sužinoti apie Atviro jaunimo centro teikiamas galimybes bei jomis naudotis. Projektas bus tęsiamas  2024-2025 metais pavadinimu „Savas kiemas2“, kuriame bus siekiama užsibrėžtų tikslų.

***

Projektas „Platforma – Dvimetė“

Atviras jaunimo centras miesto jaunimui suteikė daugybę žinių ir atvėrė naujų galimybių

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviras jaunimo centras du metus vykdė Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotą projektą „Platforma-Dvimetė“, kuris įtraukė daugybę jaunųjų klaipėdiečių, suteikdamas jiems galimybę gauti daugybę įvairiausių mokymų, leido pažinti save ir savo jausmus, o svarbiausia, gautas žinias pritaikyti kasdieniniame gyvenime.

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro atvirame jaunimo centre 2023 m. vyko keturi prevenciniai lektorių susitikimai su jaunimu. Susitikimuose aptarti pavojai kibernetinėje erdvėje, kompiuterinių įrenginių žala miegui, finansinis sukčiavimas ir nepilnamečių teisinė atsakomybė.

Med. psichologas – psichoterapeutas Dalius Kurlinkus jaunuoliams argumentuotai pasakojo apie kompiuterių ir informacinių technologijų žalą miegui. Pranešimą tema „Nepilnamečių teisinė atsakomybė“, kuriame pasakota apie atsakingą bendravimą socialiniuose tinkluose jaunimui pristatė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato Bendruomenės pareigūnų grupės vyresnioji tyrėja Simona Narūnė. Lektorius Arnoldas Piklaps jaunimo centro jaunuoliams vedė mokymus apie internetinio puslapio kūrimą, socialinių medijų administravimo ypatumus. Klaipėdos universiteto docentė, daktarė Rosita Vaičiulė paaugliams ir jaunimui pristatė, kaip veikia informacija ir kokie jos sklaidos kanalai, pasakojo kas  yra medijos, akcentavo kaip informacija veikia žmogaus smegenis. R.Vaičiulės paskaitų dėka jie pažino ir suprato informacinę erdvę, ten slypinčius pavojus ir galimybes. Jaunimas ypač susidomėjo internetinės erdvės atveriamomis verslo, reklamos galimybėmis arba galimybe tai panaudoti pristatyti savo unikaliems talentams.

Atviras jaunimo centras savo veiklas, taip pat ir projektą „Platforma – Dvimetė“,  pristatė kasmetinio renginio „Studijų regata“ metu, o renginio vaizdo įrašas, patalpintas Atviro jaunimo centro facebook ir instagram platformose, sulaukė didžiulio susidomėjimo. Atviro jaunimo centro veiklos buvo pristatytos Pasvalio bei Rumunijos ir Portugalijos jaunimui ir mokytojams, kurie lankėsi Atvirame jaunimo centre.

Projekto metu surengtos psichologo konsultacijos. „Pagal į jaunimo centrą ateinančio jaunimo psichologinę būseną jutome, kad jiems labai reikalinga psichologo grupinė ir individuali pagalba, tad pagal projektą  organizuotos psichologo konsultacijos jaunimui – grupiniai ir individualūs užsiėmimai, kurie sulaukė didžiulio susidomėjimo“,- pasakojo Daumantas Andrašūnas, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviro jaunimo centro metodininkas. Projekto dėka pavyko jaunuoliams suteikti kvalifikuotą pagalbą ir veiksmingai per trumpą laiką padėti atsikratyti nerimo, nemigos ar išmokti dorotis su šiais simptomais.

Dėkojame Jaunimo reikalų agentūrai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, finansavusiai projektą ir suteikusiai galimybę jaunuoliams inicijuoti ir įgyvendinti daug prasmingų veiklų.

 

***

Teatro studija „AUŠRA“ TARPTAUTINIO ERASMUS+ projekto jaunimui dalyviai

Rugsėjo 24-spalio 1 dienomis Rygoje vyko tarptautinis ERASMUS+ jaunimo (18-30 m) projektas IMPROWISE 2023. Jame dalyvavo teatro studijos „Aušra“ mokytoja Edita Milinienė bei du jos mokiniai – Joana Genutytė ir Titas Dulkė. Nuostabaus grožio gamtos kampelyje susitiko 8 Europos šalių (Latvija, Lietuva, Lenkija, Čekija, Vengrija, Ispanija, Italija, Portugalija) jaunimo komandos. Keturias dienas vyko intensyvios teatrinės improvizacijos kūrybinės dirbtuvės. Penktą dieną vyko pasiruošimas bei pasirodymas publikai populiarioje Rygos alternatyvaus meno erdvėje Tallinas ielas kvartals. Paskutinioji diena buvo skirta ekskursijoms po Rygos senamiestį, muziejus, kultūros objektus ir projekto užbaigimui, refleksijai bei įsivertinimui. Projektas buvo suorganizuotas nepriekaištingai, vyravo aktyvi kūrybiška atmosfera, jaunimas daug bendravo, kartu dalyvavo įvairiose edukacinėse kūrybinėse veiklose nuo ryto iki vakaro, išmoko ir patyrė tikrai daug, visą savaitę lydėjo puikios emocijos. Jaunieji teatralai džiaugėsi galimybe susipažinti su žmonėmis, kuriuos taip pat domina teatras, susipažinti su kitų šalių kultūra, tobulinti improvizacinį meną. Džiaugiamės naudingomis patirtimis ir tikimės jų ateityje!

 

***

Atviras jaunimo centras įgyvendino projektus

  • Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas „Platforma-Dvimetė“

Lietuvoje prasidėjus pandemijai ir pradėjus taikyti jos valdymo įrankius – karantiną, visuomenės judėjimas ir gyvensena kardinaliai pasikeitė, tai taip pat pakeitė ir jauno žmogaus kasdienybę. Pandemijos kontekste jaunimo socialinis bei kasdienis gyvenimas tapo visiškai neatsiejamas nuo virtualios erdvės. Nors virtuali erdvė ir socialinės medijos nėra naujovė, ji jaunimo tarpe progresyviai gyvuoja jau ilgai, bet karantino metu, kada teko visuomenei visas savo veiklas ir bendravimą perkelti į šią erdvę, išryškėjo įvairios problemos: erdvė nėra saugi, joje vyksta įvairaus tipo psichologiniai, moraliniai nusikaltimai. Dėl šiuo metu jaunimui būdingo aukštesnio intelekto, bet žemesnio emocinio intelekto problemos, jauni žmonės sunkiau susidoroja su patiriama atskirtimi dėl karantino apribojimų. Jaunimas yra silpnesnis savikritikoje, mažiau atsparus klaidinančiai informacijos sklaidai. Virtuali erdvė yra sunkiau kontroliuojama, nei tradicinės medijos ir erdvės, dėl to jaunimas tampa labiau pažeidžiamas, išnaudojamas. Pandemijos metu išryškėjo šios erdvės psichologinio, komunikacinio, administracinio saugumo poreikis bei prevencijos. Nors internetinė erdvė, kurioje informaciją srautas yra didelis ir greitai sklinda, būtent dėl šios erdvės privalumo jaunimui reikalinga informacija – prevencinė, šviečiamoji- mokomoji ir psichologinė ar fizinės gerovės pagalbos informacija yra užgožiama arba visai nepasiekiama.
Vykdant 2020-2021 metų programą „ Ko negali robotai“, kuri buvo skirtas Klaipėdos miesto ir Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atvirų jaunimo erdvių (toliau – AJE) lankytojams, prasidėjus karantinui veiklos buvo perkeltos į virtualią platformą. Veiklų vykdymo metu išryškėjo jaunuolių emocinis nestabilumas, kaita, perdegimas, stresas, dėl to padaugėjo individualių konsultacijų poreikis. Apribojus jaunuolių įprastą kasdieninį judėjimą išaugo savirelizacijos poreikis, bei įgyvendinimo problema, dėl to jaunuoliai pradėjo labiau ieškoti ir domėtis kaip save realizuoti virtualioje erdvėje. Vykdant veiklas kurios buvo skirtos skatinti ir ugdyti jaunimo verslumą, kilo didesnis susidomėjimas tomis specialybėmis ir specialybių veiklomis, kurios labiau integruotos virtualioje platformoje.
Atsižvelgus į šias karantino metu išryškėjusius jaunimui kilusias problemas ir poreikius, buvo iškeltas tikslas: Skatinti jauną žmogų gilinti žinias ir praktinius gebėjimus, kurie padėtų save kūrybiškai išreikšti virtualioje platformoje, socialinėje medijoje. Siekiant įgyvendinti šį tikslą buvo suformuoti trys uždaviniai:
1. Organizuoti veiklas ir renginius, kurie skatintų jauną žmogų kurti saugią internetinę platformą.
2. Ugdyti jaunimo verslumo įgūdžius bei gilinti jų žinias kaip kurti patrauklią internetinę erdvę.
3. Stiprinti darbuotojų ir savanorių kompetencijas, skaitmeninės komunikacijos įgūdžius.
Atvirose jaunimo erdvėse bus vykdomos įvairios veiklos kurios padės įgyvendinti numatytus uždavinius:
prevenciniai užsiėmimai, psichologinės konsultacijos, AJE psichinės higienos veiklos, mokymai jaunimui ir darbuotojams, supervizijos ir intervizijos, AJE veiklų pristatymai, susitikimai su kitų atvirų jaunimo erdvių darbuotojais, socialiniais partneriais. Šiose veiklose atsispindės ir kitos populiarios ir jaunimui aktualios veiklos: įvairūs sporto užsiėmimai, stovykla, AJE tradiciniai renginiai. Šiomis projekto veiklomis skatinsime įsitraukti mažiau galimybių turintį, niekur nedirbantį, nesimokantį, socialinę atskirtį patiriantį jaunimą. Projektas „Platforma“ padės jaunuoliui jaustis saugesniam ir labiau pasitikinčiam savimi šių dienų internetinėje platformoje.

 

  • Jaunimo reikalų agentūros projektas „Savas kiemas“

Higienos instituto pateiktoje tyrimų lyginamojoje analizėje išskiriama, kad 2021 m. subjektyviai suvokiamo laimingumo ir asmeninės sveikatos vertinimas Lietuvos mokyklinio amžiaus vaikų tarpe pablogėjo (Makauskaitė, 2021). Tyrimai taip pat atskleidžia, kad dauguma jaunuolių daugiau laiko praleidžia prie kompiuterio, telefono ir kitų įrenginių ekranų, o ne pamokų metu sportuojančių mokinių skaičius siekia vos 14 proc. (Makauskaitė, 2021). Tyrimai atskleidžia, kad pandemijos metu socialinių poreikių netekimas paskatino pykčio augimą, fizinės bei psichinės gerovės slopimą. Taip pat iškirtina, kad pandemijos metu itin padidėjo nerimo, liūdesio ir streso lygis. Pabrėžtina, kad per kelis metus užregistruota daugiau kaip 50000 įvairaus amžiaus žmonių sergančių depresija ir nuotaikos sutrikimais ir daugelis iš šių žmonių nesikreipia į specialistus pagalbos. Remiantis savižudybių prevencijos sistemos veiksmingumo tyrimo savivaldybių ataskaita (P. Skruibis ir kiti, 2021) savižudybių rodikliai yra 1,5-3,5 karto didesni nei ES vidurkis arba ES rekomenduojami standartai ir lyginant su 2019 m. jie arba pablogėjo, arba nepasikeitė. Tyrimai taip pat atskleidžia, kad tik 38 proc. mokinių patenkinti savo išvaizda.
Vykdant projektą 2022 m. ,,Gatvė jaunimui“ ir siekiant nustatyti problemas, su kuriomis susiduria jaunuoliai, einamuoju laikotarpiu atrasta, kad dauguma jaunuolių patiria tokias problemas kaip: patyčios, motyvacijos stoka, savižudybės rizika, neapibrėžtumas profesijos pasirinkimo srityje, socialinių įgūdžių stoka, žema savivertė, žalingi įpročiai, ankstyvi lytiniai santykiai, nuovargis, neigiama socialinės aplinkos įtaka, valgymo sutrikimai ir higienos įpročių stoka. Taip pat išskirtina, kad jaunuolių tarpe itin paplito elektroninių cigarečių vartojimas bei dujų uostymas. Bendraujant su jaunimu gatvėje gauta informacija atspindi aukščiau paminėtų tyrimų gautus rezultatus. Svarbu išskirti, kad projekto metu buvo kontaktuota su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais, kuriems trūko finansinių išteklių.
Atsižvelgiant į dabartinę karo Ukrainoje situaciją, svarbu išskirti statistikos duomenis, kurie pabrėžia, kad nuo vasario mėn. Lietuvoje užregistruoti 21801 nepilnamečiai Ukrainos piliečiai. Ši ekstremali situacija verčia atsižvelgti į jaunuolių psichologinę ir emocinę gerovę bei jų adaptaciją ir integraciją į Lietuvos visuomenę. Aukščiau nurodytos problemos ir aktualijos nurodo naujo projekto ,,Savas kiemas” įgyvendinimo svarbą 2023 metais.
Pagrindinis projekto tikslas – mažinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinę atskirtį, didinti jo galimybes visaverčiai dalyvauti visuomenės gyvenime bei ugdyti pilnavertės asmenybės savimonę. Norint įgyvendinti projekto tikslą darbuotojai tęs bendradarbiavimą su Užimtumo tarnyba, Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centru, Klaipėdos pedagogine psichologine tarnyba, Ukrainiečių kultūros ir švietimo centru „Rodyna“, Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, Klaipėdos miesto savivaldybe, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru. Planuojama užmegzti ryšį ir su kitomis institucijomis.
Siekiant įgyvendinti efektyvų darbą gatvėje bus vykdoma teritorijų apžvalga, kurios metu registruojamos daugiausiai jaunuolių lankomos teritorijos, įvertinamos rizikos bei vėliau šiuo pagrindu formuojamas darbuotojų grafikas reguliariam teritorijų lankymui. Projekto vykdytojai planuoja tęsti darbą šiose teritorijose: Statybininkų pr., Žardininkų g., Laukininkų g., Vingio g., Taikos pr., Smiltynės g., I. Simonaitytės g., Debreceno g., Šturmanų g., Naikupės g., Molo g., Danės g. Šaltuoju sezono metu arba esant blogam orui planuojama tęsti darbą didžiausiuose pietinės miesto dalies prekybos centruose: ,,AKROPOLIS“, ,,MOLAS“, ,,BIG – 2“, ,,GRANDUS“, ,,ARENA“. Esant poreikiui galimas teritorijų kitimas (plėtimas ar mažinimas). Be teritorijų stebėsenos darbuotojai organizuoja įvairius nemokamus renginius (pvz. stalo žaidimai, patyriminiai žygiai ir kt.), grupinius susitikimus bei sportinius žaidimus, tokius kaip: futbolas, krepšinis, tinklinis, riedučių sportas, mankštos, kurių metu siekiama užmegzti pasitikėjimu grįstą draugišką ryšį, įtraukti jaunuolius į saugias veiklas bei suteikti jiems emocinę ir psichologinę paramą. Norint atliepti jaunuolių poreikius ir spręsti iškilusią problematiką jaunimo darbuotojai vykdys susitikimus su jaunuolių grupėmis, individualias konsultacijas, suteiks informaciją jaunuoliams aktualiais klausimais, vykdys diskusijas, protmūšius, edukacinius užsiėmimus, stalo žaidimus ir kt. Šių veiklų metu bus užmegztas draugiškas kontaktas su jaunuoliais, skatinama jaunuolių socialinė integracija, komunikaciniai ir darbo komandoje įgūdžiai, jaunuoliai turės galimybę užmegzti naujas pažintis su kitais jaunuoliais, bus gilinamasi į jaunuolių problemas, sunkumus, emocinę savijautą, bus aptarti įsidarbinimo galimybių klausimai ir kt.

 

***

Erazmus + projektas „Genesis and Roots of the World II-The future of our Planet under the Erasmus+programe (partnerystės pagrindu su teatru Ebasko Italija, Bolonija)

Rugpjūčio pradžioje Italijoje, Melisoje vyko Teatro Ebasko inicijuotas Erasmus+ projektas „Genesis and Roots Of the World II-The future of our Planet under the Erasmus+ programe“. Jame dalyvavo 20 berniukų ir mergaičių iš 4 Europos šalių: Lietuvos, Rumunijos, Portugalijos ir Italijos. Tarp jaunųjų teatralų buvo ir teatro studijos „Aušra“ ugdytiniai ir mokytojas – režisierius Karolis Maiskis Projekto tikslas – ištirti kūrybinį kaimo vietovių potencialą per vietos istoriją, legendas ir mitus. Pagrindinė projekto tema – teatras kaip įrankis, skatinantis komandos formavimą ir vaizduotę, tarpkultūrinę įvairovę bei įgalinantis formuoti bendras vertybines nuostatas aplinkos ir kultūros aspektu.

Pasak K. Maiskio, tai buvo intensyvi bei labai naudinga kelionė visiems dalyviams. Projekto metu teatro studijos „Aušra“ ugdytiniai turėjo galimybę susipažinti su Melisos miesteliu, ja supančia istorija, legendomis ir mitais, taip pat ir kitų dalyvavusių šalių tradicijomis, kultūra. Kiekvieną dieną reikėjo paruošti ir pristatyti 2 val. trukmės teatrinius pasirodymus, ruoštis pagrindiniam „Cosmos“ vaidinimui. Nors pasiruošimas buvo itin sunkus, rezultatai buvo pribloškiantys. Šis pasirodymas buvo įvertintas puikiai ir sulaukė daug pagyrų ir pripažinimo iš teatro Ebrasko narių.

„Kelionėje pažinome vienas kitą, išmokome daug vertingų pamokų iš mus supusių žmonių, įvyko nuostabus susitikimas su gatvės teatru, įsisavinome, kokia svarbi yra ekologija ir kaip reikia puoselėti tvarumą kiekvieną dieną“, –  įspūdžiais dalinosi teatro „Aušra“ mokytojas – režisierius Karolis Maiskis.