Atnaujinta: 2024-06-04

Dokumentai

***

KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRO 2024-2026 METŲ STRATEGINIS PLANAS

KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2024 M.

***

KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRO METINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS: METINĖ VEIKLOS ATASKAITA, METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

KKLJC DIREKTORIAUS 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KKLJC DIREKTORIAUS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KKLJC DIREKTORIAUS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMIO CENTRO 2022 M. VEIKLOS ATASKAITA / (SPRENDIMAS)

KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMIO CENTRO 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

***

MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ MAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

SPRENDIMAS DĖL  KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLŲ IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLŲ IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ATLYGINIMO DYDIS UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ MOKYKLOJE IR CENTRE

***

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKOS APRAŠAS

***

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS APRAŠAS 2022

LYGIŲ GALIMYBIŲ VEIKSMŲ PLANAS

***

KKLJC ,,PATYČIŲ DĖŽUTĖS“ VEIKIMO TVARKA

KKLJC PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

***

METODINĖS VEIKLOS NUOSTATAI

***

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TVARKA

***

KKLJC VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

***

SPORTO AIKŠTELĖS PRIEŽIŪROS IR NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA