Atnaujinta: 2023-04-03

Komisijos ir darbo grupės

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro veiklos optimizavimo darbo grupė:

 • Rima Spalinskienė, tautinės muzikos ansamblio „Ralio“ mokytoja;
 • Rimutė Svytytė, vaidybos studijos „Trepsė“ mokytoja;
 • Regina Vindžigalskienė, dainos studijos „Keberiokšt“ mokytoja;
 • Violeta Šleinienė, vaikų tautinių šokių ansamblio „Vijurkas“ mokytoja;
 • Loreta Laurinavičienė, dailės studijos „Varsa“ mokytoja.

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

 • Komisijos pirmininkas – Ramūnas Kaubrys, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro  direktorius;
 • Komisijos nariai:
 • Sigita Muravjova, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;
 • Saulė Barauskaitė, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja, Centro tarybos deleguota atstovė;
 • Regina Vindžigalskienė, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro neformaliojo vaikų švietimo mokytoja ekspertė, Centro tarybos deleguota atstovė;
 • Violeta Šleinienė, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro neformaliojo vaikų švietimo mokytoja ekspertė, Mokytojų tarybos deleguota atstovė;
 • Ilona Stančikienė, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro neformaliojo vaikų švietimo mokytoja ekspertė, Mokytojų tarybos deleguota atstovė;
 • Ilona Stankevičienė, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro neformaliojo vaikų švietimo mokytoja ekspertė, Mokytojų tarybos deleguota atstovė.