Atnaujinta: 2022-08-22

Komisijos ir darbo grupės

Kūrybinė grupė kultūriniams renginiams organizuoti:

 • Violeta Jokubynaitė, Atvirų jaunimo erdvių vedėja;
 • Violeta Šleinienė, vaikų tautinių šokių ansamblio „Vijurkas“ mokytoja;
 • Loreta Laurinavičienė, dailės studijos „Varsa“ mokytoja;
 • Laima Stončiūtė, estetinio edukacinio būrelio mokytoja;
 • Renata Sondaitė-Bunevičienė, dizaino studijos „Kukutis“ mokytoja;
 • Loreta Poškienė, dailininkė – scenografė.

Darbo grupė Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro kultūros plėtrai užtikrinti:

 • Saulė Barauskaitė, meninio ugdymo skyriaus vedėja;
 • Valdas Paulauskas, metodininkas.

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro veiklos optimizavimo darbo grupė:

 • Rima Spalinskienė, tautinės muzikos ansamblio „Ralio“ mokytoja;
 • Rimutė Svytytė, vaidybos studijos „Trepsė“ mokytoja;
 • Regina Vindžigalskienė, dainos studijos „Keberiokšt“ mokytoja;
 • Violeta Šleinienė, vaikų tautinių šokių ansamblio „Vijurkas“ mokytoja;
 • Loreta Laurinavičienė, dailės studijos „Varsa“ mokytoja.

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

 • Komisijos pirmininkas – Ramūnas Kaubrys, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro  direktorius;
 • Komisijos nariai:
 • Sigita Muravjova, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Saulė Barauskaitė, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro meninio ugdymo skyriaus vedėja, Mokytojų tarybos atstovė;
 • Violeta Šleinienė, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro neformaliojo vaikų švietimo mokytoja ekspertė, Mokytojų tarybos atstovė;
 • Ilona Stančikienė, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro neformaliojo vaikų švietimo mokytoja ekspertė, Mokytojų tarybos atstovė;
 • Ilona Stankevičienė, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro neformaliojo vaikų švietimo mokytoja ekspertė, įstaigos  tarybos atstovė;
 • Regina Vindžigalskienė, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro neformaliojo vaikų švietimo mokytoja ekspertė, įstaigos tarybos atstovė.