Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (sporto salės) modernizavimas

 

PROJEKTAS: „Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes“. Projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-31-0005.

Projekto vertė 707 429,99 Eur., iš kurių 547 750 Eur ES lėšos, 159  679,99 Eur SB lėšos.

Rangos darbus atliko UAB „Pamario restauratorius“.

Projekto veiklų pabaiga – 2022-02-28.

 

Pagrindinė Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro veikla – neformalusis vaikų švietimas.

Projekto įgyvendinimo metu siekta pagerinti neformaliojo švietimo paslaugų kokybę ir infrastruktūrą, technines ir funkcines savybes, sukurti ergonomišką aplinką, skirtą Klaipėdos miesto vaikų ir jaunimo ugdymui(si), įvairioms jų laisvalaikio formoms, susitikimams, mokymams.

Atnaujinto pastato fizinė būklė atitinka šiuolaikines higienos normas, energijos taupymo ir statybos techninių reglamentų reikalavimus. Žmonės su negalia dabar gali visiškai savarankiškai patekti, laisvai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis patalpomis.

Renovacijos metu atlikti numatyti išorės ir vidaus darbai: iš lauko pusės suremontuotas salės pastatas, pakeista ir apšiltinta stogo danga, sutvarkyta lietaus nuotekų sistema, pakeisti langai ir durys. Viduje apšiltintos sienos ir grindys. Dalis sienų padengta garso atspindžius slopinančia izoliacine medžiaga. Atnaujinta elektros instaliacija, įrengtas naujas apšvietimas, pakeisti vandentiekio, nuotekų vamzdyno ir santechnikos mazgai, tiekiamas karštas vanduo. Įrengta priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija, išorės vaizdo stebėjimo sistema. Modernizuota šildymo sistema, atitinkanti energetinius reikalavimus. Suprojektuota ir įrengta mikroklimato bei oro kokybės parametrus palaikanti vėdinimo sistema, elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklas.

Įsigyta ir salėje sumontuota šiuolaikiška garso ir vaizdo įranga: aktyvios aukštų, vidurinių ir žemų dažnių garso kolonėlės, aktyvios monitorinės kolonėlės, mikšerinis garso pultas, bevieliai ir laidiniai mikrofonai, multimedijos ekranas ir projektorius. Nupirktas šiuolaikiškas, skaitmeninis pianinas. Stacionariai sumontuota sceninė teatrinio tipo apšvietimo aparatūra.

Salėje įrengtos 2 nuotoliniu būdu valdomos užuolaidų pertvaros. Tai leidžia funkcionaliau išnaudoti erdvės galimybes ir pagal poreikius ją padalinant į 3 atskiras zonas. Dar viena nuotoliniu būdu valdoma užuolaida dengia galinę veidrodinę sieną kai ji nėra būtina. Įdiegta automatinė langų užtamsinimo sistema (užuolaidos/roletai).

Atnaujinta ir įsigyta techninė įranga užtikrina kokybišką modernių renginių, edukacijų mokiniams, seminarų darbuotojams, kūrybinių dirbtuvių, parodų eksponavimo ir kitos su ugdymu susijusios veiklos organizavimą ir plėtrą.

Taip pat šioje daugiafunkcinėje salėje atnaujinti baldai. Įsigyta 70 vnt. naujų kėdžių žiūrovams, 15 sėdmaišių jaunimui. Renginių metu galima naudotis mobiliomis rūbinėmis ant ratukų ir jų vietą pritaikyti pagal veiklos formatą.
Salė pritaikyta ir ugdymo procesui. Joje toliau intensyviai vyks įvairi neformaliojo vaikų švietimo veikla, nesudėtingi sportiniai užsiėmimai. Vyks šokių pamokos jauniesiems klaipėdiečiams, todėl šioje salėje įrengti nauji veidrodžiai, šokiui skirtos atramos. Mokiniams įrengti šiuolaikiški persirengimo kambariai, sumontuotos spintelės su užraktais, sanitariniai mazgai, dušai.

Įvairių dailės parodų eksponavimui įsigyti 7 mediniai molbertai.

Atgimęs Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro multifunkcinės salės pastatas tapo patrauklus, saugus, ekonomiškas ir ergonomiškas. Atnaujinta erdvė, įsigyta šiuolaikiška įranga ir baldai padės funkcionaliau pritaikyti salę ir suteiks platesnes galimybes įprasminti neformaliojo vaikų švietimo veiklą, renginių plėtrą ir platesnės visuomenės grupių įsitraukimo, kuriant inovatyvių ir kryptingų veiklos sričių tinklą Klaipėdos mieste.