Naujienos
Sveikiname dizaino studijos „Kukutis“ mokinius

dizaino studijos „Kukutis“ mokinius tarptautinio tapybos ir grafikos konkurso „Mano tėvynėje“ (Baltarusija) laimėtojus: Agnė Saliamonavičiūtė - laureato diplomas ir medalis, Danielė Ūla Pliuskytė - laureatė, Marija Tallat – Kelpšaitė - laureatė, Saulė Šeputytė - laureatė, Jonas Čepulis - laureatas. Mokytoja – Renata Sondaitė - Bunevičienė.

gegužės
29
Sveikiname šokių studiją „Vijurkas“

Sveikiname vaikų šokių studiją „Vijurkas“, tarptautiniame šokių grupių šventėje - konkurse „Šokių pynė 2019“ užėmus: jaunučių šokis „Geniukai“ - 1 vietą, jaunučių šokis „Gaspadinė“ - 2 vietą, jaunių šokis „Trys siūleliai“ - 3 vietą, jaunimo grupė „Pavasarėlis“ - 1 vietą. Mokytojos – Violeta Šleinienė, Laura Šleiniūtė, Milda Ruginytė- Šimkuvienė.

gegužės
27
Apklausa tėvams ir vaikams

kviečiame aktyviai mokinius ir tėvus dalyvauti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus parengtoje apklausoje dėl teikiamų paslaugų prieinamumo gerinimo Klaipėdos miesto biudžetinėse neformaliojo vaikų švietimo įstaigose.

gegužės
20
Sveikiname

Skaitovų, poetinio teatro būrelio mokinį - Dominyką Adomaitį, tapus mokinių meninio skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkurso „Lietuviško žodžio šviesoje...“ laureatu. Mokytoja - Audra Lenkauskienė.

gegužės
17
Sveikiname

dainos studijos „Keberiokšt“ mokinius 10-ajame tarptautiniame populiariosios muzikos vokalo konkurse „Linksmieji perliukai“ laimėjus: Gedas Naktinis - I vietą, Paula Jereminaitė – II vietą. Mokytojai – Regina Vindžigalskienė, Algirdas Zigmantas, koncertmeisteris – Zigmantas Gaubas.

gegužės
15
Sveikiname

tautinės muzikos ansamblio „Ralio“ mokinius (Mokytojai – Rima Spalinskienė, Irmantas Mikalonis) respublikiniame instrumentinės muzikos festivalyje – konkurse „Linksmoji banga – 2019“ užėmus I- vietą!

gegužės
13
Sveikiname

Skaitovų, poetinio teatro būrelio ugdytinius (mokytoja - Audra Lenkauskienė) meninio skaitymo konkurse (Jaunimo pilietinio ir tautinio ugdymo projektas) užėmus: Nerijai Baltutytei – III vietą, Uršulei Knabikaitei – III vietą.

gegužės
06
Sveikiname

dizaino studijos „Kukutis“ mokines, respublikinio vaikų piešinių konkurso „Lietuvos paukščiai - 2019“ laureates: Anelę Vainoriūtę - I vieta, Elžbietą Šliogerytę - I vieta, Beatričę Šatkutę - II vieta. Mokytoja – Renata Sondaitė - Bunevičienė.

gegužės
03
Sveikiname

choreografijos studiją „Inkarėlis“, respublikiniame šiuolaikinių šokių konkurse ,,Emocijos 2019“ POP kategorijoje užėmus III vietą (Šokis - „Ogis ir tarakonai“). Mokytoja – Esmeralda Zubrickienė, koncertmeisterė Jolanta Kriaučelienė.

gegužės
02
Sveikiname

teatro studiją „Svajonė“ IX tarptautiniame vaikų ir jaunimo teatrų festivalyje „Gintarinė aušra – 2019“ laimėjus: Gran Pri, laureato diplomą, specialų diplomą (Rugilei Žilevičiūtei už Emilijos vaidmenį spektaklyje „Žaidimas be taisyklių“), specialų diplomą (Už Tikėjimo, Vilties ir Meilės teigimą), specialų diplomą (Auksei Naujokienei už mamos vaidmenį). Mokytoja, režisierė - Audra Lenkauskienė.

balandžio
29
Sveikiname

vaidybos studijos „Trepsė“ mokinius X Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros – šventės „ŠIMTAKOJIS 2019“ vaikų teatrų grupės laureatus ir linkime sėkmės gegužės 10 d. respublikinėje šventėje Plungėje! Mokytoja - Rimutė Svytytė.

balandžio
15
Sveikiname

dainos studijos „Keberiokšt“ solistus: Gedą Naktinį, Paulą Jereminaitę ir Adriją Girdžiūnaitę, sėkmingai pasirodžiusius V-ajame tarptautiniame vaikų ir jaunimo vokalo konkurse „Muzikos talentų lyga 2019“! Gedas Naktinis - I vieta 12 metų amžiaus ROCK kategorijoje, Paula Jereminaitė - II vieta 11 metų amžiaus POP kategorijoje, Adrija Girdžiūnaitė - II vieta 10 metų amžiaus POP kategorijoje. Mokytojai - Regina Vindžigalskienė, Algirdas Zigmantas.

balandžio
11